Nyheter

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) under pressekonferansen om jordbruksoppgjøret for 2023.

Bøndene får inntektsøkning på 23 prosent – Småbrukarlaget raser

Staten og jordbruket er enige om jordbruksoppgjøret. Bondelaget og regjeringen mener bøndene har fått en kraftig inntektsøkning. Småbrukarlaget er svært uenig.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding skriver Landbruks- og matdepartementet at avtalen innebærer en inntektsøkning på 23 prosent, drøyt 110.000 kroner per årsverk. I tillegg til at staten kompenserer for økte kostnader, reduserer avtalen avstanden til andre inntektsgrupper med 60.000 kroner.

– Regjeringen viser med all tydelighet at vi prioriterer nasjonal matberedskap. Denne enigheten mellom jordbruket og staten vil bidra til å trygge matproduksjonen over hele landet, matsikkerhet og økt selvforsyning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Møtes på midten

– Vi har forhandlet fram et viktig inntektsløft for bonden i 2024. Det betyr mye økonomisk. Vårt mål er å ha et aktivt landbruk over hele landet, slik at vi kan utføre samfunnsoppdraget vårt: Å produsere mat til den norske befolkningen, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag i en pressemelding.

Bøndene krevde 6,9 milliarder kroner, mens staten tilbød 3,3 milliarder. Sluttresultatet på 4,15 milliarder finansieres med 2,9 milliarder kroner fra statsbudsjettet, 864 millioner kroner i økninger av målprisene, samt 48 millioner i overførte midler og 328 millioner i endret verdi av jordbruksfradraget.

Produksjonstaket for melkekvote senkes fra 900.000 liter til 700.000 liter, noe som har vært viktig for både regjeringen og jordbruket.

Melkeproduksjon i sentrum

– Melkeproduksjon er en bærebjelke i norsk matproduksjon. Melkeprodusenter får økt målpris og en betydelig økning av distriktstilskudd og husdyrtilskudd. Gjennom en økning i investeringsmidler tar vi et større ansvar for den omstillingen som landbruket står i, sier Borch.

9,3 milliarder kroner blir bevilget til klima- og miljøjustering for jordbruket, mens velferdsutfordringer for unge bønder og landbruk i Nord-Norge også er viktige deler av avtalen.

– Avtalen løfter inntektene for alle bønder og for alle produksjoner. Vi opplever at regjeringa ønsker å prioritere verdien av matproduksjonen. Det er viktig skal bonden fortsatt ha tro på jobben som matprodusent. Men jobben med å løfte bondens inntekt er langt fra over, understreker Bjørn Gimming.

Småbrukarlaget: – Mageplask

– Det er et totalt mageplask fra regjeringen. Det blir ingen inntektsøkning, sier leder Tor Jacob Solberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til NTB.

Han er ikke enig i beskrivelsen av inntektsøkningen som regjeringen og Bondelaget legger til grunn.

– 3,8 milliarder av disse er luftpenger som aldri kommer på bondens konto. De drøyt 350 millionene som står igjen, skal da dekke tilsvarende lønnsoppgjør som resten av samfunnet har fått, og det betyr at inntektsgapet øker.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag var ikke del av årets forhandlinger. For første gang siden ordningen ble innført i 1950, klarte ikke bøndenes organisasjoner å bli enige om et felles krav. Bondelaget har derfor forhandlet alene på vegne av hele jordbruket.

Powered by Labrador CMS