Nyheter

«Som markedsregulator burde Tine tatt tak i den lave melkeleveransen tidligere enn de gjorde, og satt inn tiltak for å få økt produksjonen», skriver landbruks- og matminister Geir Pollestad i et svarbrev til Stortinget. Foto: Gorm Kallestad | NTB

Tine leverer svakere resultat i 2022 – tross økte inntekter og kostnadskutt

Tine la i dag fram tallene for 2022. Driftsresultatet for Tine-gruppen endte på 1.257 millioner kroner, 468 millioner kroner lavere enn i 2021.

Publisert Sist oppdatert

­Fjorårets tall er preget av nedgang i dagligvarehandelen og økte kostnader på innsatsfaktorer, energi og transport, skriver meierikonsernet i en pressemelding.

— Det er en betydelig nedgang i tallene vi legger frem i dag. Til tross for 300 millioner kroner i kostnadskutt, svekkes marginen vår. Samtidig viser ansatte og eiere en enorm evne til å levere tross alt som skjer rundt oss i dette annerledesåret, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Volumnedgang i dagligvaremarkedet

Resultatene i Tine Gruppen er preget av en markant nedgang i dagligvarehandelen som følge av at samfunnet åpnet igjen etter koronapandemien, understrekes det i pressemeldingen.

Dagligvaremarkedet har en volumnedgang på 6,3 prosent i 2022, og Tine taper ytterligere ett prosentpoeng. Storhusholdning nyter godt av gjenåpningen, og høyere fart i spesielt serveringsmarkedet kompenserer noe for bortfallet i dagligvare.

Salgsinntekter på 24,9 milliarder

De samlede salgsinntektene i 2022 var på 24.866 millioner kroner. Prisøkningene ut fra Tine Gruppen kompenserer ikke for den kraftige prisveksten inn, skriver konsernet videre.

– Vi forventet lavere aktivitet i dagligvare når samfunnet åpnet igjen. Samtidig blir hele konsernet truffet av høyere pris på mange innsatsfaktorer, som henger sammen med internasjonale forhold ingen kunne forutse, poengterer konsernsjef Gunnar Hovland.

«Økonomien til melkeprodusentene av at noen av våre norske konkurrenter fortsatt får konkurransepolitiske tilskudd, men vi håper at myndighetene sikrer konkurranse på like vilkår framover.»

– Vi har gjort en uvurderlig jobb med å effektivisere driften vår for å kompensere for de kraftige kostnadsøkningene vi har gjennom hele verdikjeden vår, fra gress til glass. Samtidig påvirkes økonomien til melkeprodusentene av at noen av våre norske konkurrenter fortsatt får konkurransepolitiske tilskudd, men vi håper at myndighetene sikrer konkurranse på like vilkår framover, sier Hovland.

Betaler ut 940 millioner til sine eiere

Til tross for svekket resultat betaler Tine ut 940 millioner kroner i etterbetaling til sine eiere, over 7.000 melkeprodusenter fra hele vårt langstrakte land. Etterbetalingen utgjør 68,5 øre per liter melk.

– Det gir kjærkomne inntekter i en ellers sterk presset økonomi blant eierne våre, som også opplever store kostnadsøkninger. Etterbetalingen er ikke bare viktig for bonden, men det skaper også hundrevis av millioner i ringvirkningskroner til lokalsamfunn fra nord til sør. Dette er selve beviset på hva som skiller TINE fra konkurrentene, sier konsernsjefen og viser til at de nesten 7.000 Tine-gårdene over hele landet skaper 2,4 årsverk utenfor egen drift hver, noe som utgjør nesten 26.000 arbeidsplasser totalt.

Og her er den fylkesvise oversikten. Beløpene er basert på en pris på 68,5 øre per liter melk. Utbetalingen skjer etterskuddsvis.

Fylke Antallprodusenter Melkeleveranse 2022 Sum etterbetaling Etter-betaling per produsent
Agder26341 044 62128 115 565106 903
Innlandet1277233 463 772159 922 684125 233
Møre og Romsdal629133 422 89391 394 682146 362
Nordland481100 566 75069 391 058145 302
Oslo2397 447272 251136 126
Rogaland859195 183 474133 700 680155 647
Troms og Finnmark30153 129 92236 393 997120 910
Trøndelag1346320 168 147219 315 181162 938
Vestfold og Telemark13630 750 00721 063 755154 881
Vestland1108170 635 276116 885 164105 492
Viken38492 507 27863 367 485165 019

Høyere melkepriser globalt

Salgsinntektene for Tine internasjonal ble på 4.356 millioner kroner, en økning på 15,1 prosent fra 2021. Justert for valuta var veksten på 8,1 prosent. Høyere pris på irsk melk preger resultatet internasjonalt, sammen med kraftige kostnadsøkninger på energi og transport. Driftsresultatet er noe forbedret fra 2021, men driftsmarginen endte på -2,7 prosent.

– Vi ser tilbake på et unntaksår med irske melkepriser ingen analyser forutså. Det har påvirket lønnsomheten i den internasjonale virksomheten vår negativt. Prisøkningene skjedde i et tempo ingen meieriaktør klarte å kompensere fullt ut i markedet, forklarer Tines konsernsjef.

– Vi legger et langsiktig perspektiv til grunn for vår satsing i Irland. En midlertidig høy melkepris endrer ikke vår oppfatning om at anlegget fortsatt er viktig for den internasjonale virksomheten, og for å skape verdi til den norske bonden utenfor landegrensene i framtiden, understreker Hovland.

Tine i korte trekk

  • Det er nesten 9.000 melkebønder over hele Norge som i samvirke eier Tine.
  • Hver dag lages og leveres noen av landets mest kjente produkter, bygget på tradisjoner som strekker seg helt tilbake til 1856 og etableringen av Nord-Europas første andelsmeieri.
Powered by Labrador CMS