Nyheter

Flere kunder har opplevd at butikkhyllene har vært tomme for egg. Foto: Seth Wenig | AP

Vil stoppe nyetableringer innen eggproduksjon

Norges Bondelag, Nortura og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil sette en stopper for at nye eggprodusenter skal kunne etablere seg. Bakgrunnen er overproduksjon av egg over lang tid.

Publisert Sist oppdatert

Trekløveret har sendt et felles brev til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp). I det ber de regjeringen om en to-delt omsetningsavgift, og en ventelister for eggprodusenter som vil etablere seg.

Blir den realitet, må nye eggprodusenter, som vil komme seg inn i markedet, betale en høyere omsetningsavgift enn de som allerede er i næringen i dag. Med dette grepet håper de tre at landet sikres en eggproduksjon som er i balanse med etterspørselen.

Ideen er ikke ny, men det er første gang at den munner ut i et konkret forslag som nå altså er blitt oversendt landbruks- og matministeren.

Betydelig overproduksjon

– Over lengre tid har det vært en betydelig overproduksjon på egg som først og fremst skyldes nyetablerte eggprodusenter, understreker Anders Felde, nylig avgått leder av Vestland Bondelag.

– Er det bærekraftig å produsere 2.000 tonn med egg utover det markedet etterspør? Svaret er nei. Det er sløsing med ressurser og ikke økonomisk bærekraftig for eggbonden. Får vi ikke løst denne utfordringen kan det true produksjonen av egg i distrikta, advarte han i sin siste tale til fylkesårsmøtet som leder i forrige uke.

Har ført til svekket økonomi

Felde mener at overproduksjonen av egg har ført til svekket økonomi i næringen. Dessuten er det snakk om sløsing med ressurser da deler av overproduksjonen ikke blir brukt til menneskemat, synes han.

Bondelaget, Småbrukarlaget og samvirkekonsernet Nortura forventer at regjeringen bidrar til å finne en løsning som sikrer framtidsutsiktene for eggprodusentene. Grepet med differensiert omsetningsavgift vil redusere risikoen i næringen, samtidig som den vil være et bidrag til en retningsendring i landbrukspolitikken, mener de tre.

Slutten på produksjon i distriktene?

– Får vi ikke avgiften på plass, vil overproduksjonen true dagens spredte eggproduksjon, er Anders Felde bekymret for.

En fremdeles stor overproduksjon, der eggbonden opplever svak økonomi, vil kunne føre til at eggprodusenter ønsker å gå over til såkalt kontraktsproduksjon, frykter den tidligere lederen av Vestland Bondelag. Det hadde vært slutten på all produksjon av egg i distriktene, tror han.

– Det er derfor avgjørende viktig at regjeringen kommer næringen i møte og innfører grep som kan regulere produksjonen av egg, understreker Felde.

Produksjonsregulering i eggsektoren – historikk

  • Det har over lengre tid vært overskudd av egg i markedet. Både Norges Bondelag og Nortura har vurdert ulike løsninger for å få bukt med problemet.
  • I august 2022 frarådet de to nyetableringer.
  • I september i fjor vedtok Omsetningsrådet nye markedsreguleringsvedtak, utover grepet om å regulere 3.800 tonn med egg ut av markedet.
  • Mer egg skulle brukes til fôr, og mer markedsføring til økt salg.
  • Det kraftigste tiltaket var en frivillig ordning for å stoppe eggproduksjonen midlertidig. Det innebar at eggprodusenter får kompensert inntektstapet for å la hønsehuset stå tomt i ett år.

Kilde: Norges Bondelag

Powered by Labrador CMS