Kommentar

I samtaler: Jonas Gahr Støre (Ap) arbeider for tiden med å danne ny regjering i Norge. K onserndirektør kommunikasjon og corporate affairs Håkon Mageli i Orkla har laget fem ønsker til den nye regjeringen.Torstein Bøe, NTB

Ønskeliste til den nye regjeringen

Når en ny regjering nå skal dannes og en regjeringsplattform etableres, har vi i Orkla klare ønsker for hva den skal inneholde.

Publisert Sist oppdatert

Det handler ikke bare om å oppfylle ønskene til oss som enkeltaktør, men også om viktige rammebetingelser for mat- og drikkenæringen i Norge, som igjen har stor betydning for forbrukere, industrien, jordbruket og handelen.

Her er våre fem ønsker til den nye regjeringen:

1. Vi ønsker kundemangfold, rettferdig konkurranse og større åpenhet om betingelsesstrukturen i norsk dagligvarebransje. Vi ber derfor om at politikerne fortsatt skal ha søkelyset rettet mot dagligvarebransjen, og vi forventer at en ny regjering vil ha konkurransesituasjonen i denne bransjen høyt på sin agenda. Det arbeidet som er startet av den nåværende regjering, er en god begynnelse, men det er fortsatt en jobb å gjøre for å følge opp stortingsmeldingen «Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene».

2. Vi ønsker at det legges til rette for at bærekraftig produksjon blir en konkurransefaktor for norske selskaper. Vi vil advare mot at det ukritisk innføres avgifter som gir norske produsenter en konkurranseulempe i forhold til importerte produkter. Fra vår side vil vi bidra til å utvikle bærekraftige verdikjeder gjennom et samarbeid mellom vår bransje og myndighetene, der vi sammen kan fastsette forpliktende målsetninger.

3. Samhandlingen med EU bør styrkes, og Norge må involvere seg tidlig i politikk- og regelverksutformingen i EU samt bruke de påvirkningskanaler og samarbeidsarenaer vi har tilgang til. EU er Norges viktigste handelspartner innenfor mat- og drikkesektoren. EØS-avtalen er imidlertid mye mer enn en handelsavtale, og den er avgjørende for Orklas forretningsmodell og for å sikre våre investeringer både i Norge og EU. En ny regjering må ikke skape tvil om at EØS-avtalen fortsatt skal være bærebjelken for Norges samarbeid med EU.

4. Vi ønsker tilgang til norske råvarer av en kvalitet og til en pris som sikrer oss konkurransekraft overfor våre naboland og handelspartnere. En sterk og konkurransedyktig mat- og drikkeindustri er en forutsetning for avsetning av norske jordbruksvarer. Prisutviklingen på norske råvarer må derfor ikke overstige utviklingen hos våre handelspartnere. Budsjettstøtte må sikre bøndenes inntekter og dekke investeringsbehov, betale for kulturlandskap og drift i områder der dette er kostnadskrevende.

5. Norske bedrifter behøver et forutsigbart skattesystem. Systemet må være tilpasset den internasjonale konkurransesituasjonen. Over tid tåler ikke norske bedrifter høyere skatter og avgifter enn bedrifter i våre naboland. Orkla ønsker at formueskatten på arbeidende kapital avvikles for å bidra til at norske eiere og bedrifter investerer i egne virksomheter og i nye forretningsmodeller.

Til slutt ønsker vi et godt samarbeid og en god dialog med den nye regjeringen om rammebetingelsene. Mat- og drikkenæringen i Norge har stor betydning – ikke bare for oss som jobber i den, men for hele landets befolkning hver eneste dag.

Powered by Labrador CMS