Arbeidsliv

– Jeg vil samtidig på vegne av selskapet gi uttrykk for min store takknemlighet til våre flere tusen ansatte, leverandører og samarbeidspartnere som gjør det mulig å levere sunn sjømat til hele verden hver eneste dag, sier konsernsjef Frode Arntsen.

­SalMar har sendt permitteringsvarsel til 851 ansatte

– Dette skyldes i hovedsak at regjeringens forslag til ny lakseskatt har ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter, skriver selskapet i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

SalMar skriver i pressemeldingen at de har sendt varsel om permittering til 851 medarbeidere ved prosesseringsanleggene sine på Frøya og Senja.

«Dette skyldes i hovedsak at regjeringens forslag til ny lakseskatt har ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter. Slike kontrakter er vanlige å inngå i god tid før leveranser og er helt nødvendige med tanke på å fylle anleggene med nok bearbeidingsaktivitet», skriver selskapet.

696 av dem som blir berørt av varslet er tilknyttet videreforedlingen ved de to anleggene.

De resterende 155 vil være tilknyttet slakteriet på InnovaMar på Frøya, og dette skyldes ifølge SalMar normale svingninger og lavere slaktevolum på vintermånedene. Begrensede permitteringer knyttet til slaktevolum har vært normalen i mange år, opplyser selskapet.

Tredobling av skatten

SalMar skriver at de i tiden fremover vil gjøre sitt ytterste for at de som nå mottar dette varselet kan ha arbeid å gå til også etter årsskiftet.

De varslede permitteringene gjelder for perioden 1. januar til 30. juni 2023, og omfatter 748 ansatte ved InnovaMar på Frøya, og 103 ansatte ved InnovaNor på Senja.

Regjeringens forslag, hvis det blir vedtatt, innebærer en tredobling av skatten på produksjon av laks i Norge. Skattbar inntekt som grunnlag for den nye skatten skal være en «spotpris» på helfisk, noe som kan avvike vesentlig fra faktisk realisert salgspris på en variert produkt- og kontraktsportefølje, argumenterer SalMar.

Selskapet viser i pressemeldingen til at dette får særlig negative utslag for videreforedling som ordinært er basert på fastpriskontrakter, ikke spotpris.

«Det er ganske enkelt ingen lenger som er villig til å inngå fastpriskontrakter», hevder SalMar.

­Selskapet presiserer imidlertid at det vil være rom for noe aktivitet i bearbeiding også etter årsskiftet hovedsakelig på grunn av kontrakter inngått før regjeringen fremmet sitt skatteforslag 28.9.2022.

– Dypt beklagelig

SalMar skriver at de finner den gjeldende situasjonen dypt beklagelig, og at de i tiden fremover vil gjøre sitt ytterste for å finne avhjelpende tiltak i en vanskelig og krevende situasjon for alle.

Det vil skje i nært samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte, opplyser de. Slike tiltak kan eksempelvis være vedlikehold, kompetansebygging og mulighet for delvis beskjeftigelse ved andre avdelinger i selskapet.

Dermed vil ikke være 851 medarbeidere bli permittert samtidig, forklarer selskapet.

«Men i en situasjon hvor man ikke får inngått fastpriskontrakter for bearbeiding, er det heller ikke mulig å drive foredling. Politisk risiko er det vanskelig å forsikre seg imot», skriver de.

SalMar har gjennom mange år prioritert utbygging av avanserte produksjonsanlegg for videreforedling av laks i Midt- og Nord-Norge. Selskapet hadde en andel bearbeiding på over 45 prosent i 2021.

«Bearbeiding gir tre-fire ganger så høy sysselsetting som eksport av hel, sløyd laks. Med så mye videreforedling rammes SalMar og våre ansatte desto hardere av regjeringens forslag», argumenterer SalMar.

Ønsker å holde hjulene i gang

– Jeg vil samtidig på vegne av selskapet gi uttrykk for min store takknemlighet til våre flere tusen ansatte, leverandører og samarbeidspartnere som gjør det mulig å levere sunn sjømat til hele verden hver eneste dag, sier konsernsjef Frode Arntsen i pressemeldingen.

– Ekstra tanker går naturligvis til våre 851 høyt verdsatte medarbeidere som nå får varsel om permittering. Jeg lover at vi skal gjøre absolutt alt vi kan for å holde hjulene i gang på våre fabrikker og med det søke å minimere omfanget og effekten av permitteringsvarslene, avslutter konsernsjefen.

Powered by Labrador CMS