Kommentar

Nærbutikken er viktig for å opprettholde et levende lokalmiljø utenfor byene, fastslår Bjørn Takle Friis, direktør for kommunikasjon og samfunns­kontakt i Coop Norge.

Forventningsfull foran de neste fire år

Få markeder har like mye å si for vanlige folk som dagligvaremarkedet. Nye koster i regjeringen og Stortinget gir fornyet håp om at det kommer tiltak som skaper et mer velfungerende marked.

Publisert Sist oppdatert

I dagligvaremeldingen ble det nok en gang pekt på at markedet har utfordringer, der konkurransesituasjonen var en av disse. I mer enn et tiår har problemstillinger knyttet til maktforhold og manglende konkurranse vært analysert og diskutert, samtidig som de reelle politiske tiltakene har vært begrensede. Flere av våre nye politiske ledere bør søke kunnskap om bransjen og betydningen i samfunnet.

Blant annet ser vi frem til å dele våre refleksjoner med vår nye næringsminister Jan Christian Vestre. Han vil nok raskt forstå at reelle tiltak vil være viktig for millioner av norske forbrukere. I Stortinget vil Senterpartiets Wilfred Nordlund i sin rolle som leder av næringskomiteen få et tilsvarende ansvar for å styrke konkurransen i hele verdikjeden. Bedre konkurranse vil gi grunnlag for flere arbeidsplasser, eksempelvis slike som han selv hadde da han tidlig i 20-årene jobbet på supermarkedet Coop Mega Sortland.

Ikke bare sysselsetter bransjen tusenvis av ansatte over hele landet, den er også en viktig inngangsport til arbeidslivet og en tilsvarende viktig brikke for å skape et inkluderende arbeidsliv. Dette er pekt ut som en av de prioriterte utfordringene i Hurdalserklæringen, og noe arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik vil arbeide med.

For å levere på Regjeringens tydelige distriktsprofil, vil også dagligvarebransjen spille en rolle. Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram er nok fra sin tidligere jobb i KS klar over hvor viktig nærbutikken er for å opprettholde et levende lokalmiljø utenfor byene.

Og åpenbart har landbrukspolitikken også en stor betydning for både priser og utvalg i norske dagligvarebutikker. Vi vil gjerne bidra sammen med landbruks- og matminister Sandra Borch for å sikre størst mulig grad av selvforsyning, et bærekraftig landbruk over hele landet, øke verdiskapningen og redusere klimaavtrykket og matsvinnet i hele verdikjeden for mat.

Vi ser frem til å bli kjent med dette nye laget – og på vegne av våre 1,8 millioner medeiere dele våre synspunkter på hvordan en enda bedre dagligvarebransje vil ha direkte innvirkning på hverdagen til vanlige folk.

Powered by Labrador CMS