Kommentar

Blankt : Bjørn Takle Friis, direktør for kommunikasjon og samfunns­kontakt i Coop Norge, mener Konkurransetilsynet legger lokk på viktig informasjon. Påstanden avvises blankt av konkurransedirektør Lars Søgard.

Offentliggjøring kan skade konkurransen

I et innlegg i Dagligvarehandelen 7. september påstår Takle-Friis fra Coop at Konkurransetilsynet hemmeligholder tall for forskjeller i innkjøpspriser ut fra hensynet til Konkurransetilsynet. Det er helt feil.

Publisert Sist oppdatert

Vår viktigste jobb er å forsvare forbrukerne. Det er grunnen til at vi ikke vil offentliggjøre tallene på en måte som skader konkurransen. Samtidig har også Konkurransetilsynet et lovpålagt ansvar om ikke å dele bedrifters forretningshemmeligheter.

Tidligere har Konkurransetilsynet gitt informasjon om antallet leverandører med henholdsvis økte og reduserte forskjeller, hele tiden i anonym form for å unngå at noen leverandører kan gjenkjennes. Nå har markedet fått en del informasjon gjennom rapporteringene de to foregående årene, og risikoen for at forretningssensitive detaljer om enkeltleverandører kommer ut øker for hvert år. Derfor velger Konkurransetilsynet i år å være enda mer forsiktig med rapporteringen. Desto mer samlet informasjon som gis ut, desto større er faren for at tallene ikke lenger er anonyme.

Det vi kan si, og allerede har formidlet, er at årets undersøkelser ikke viser drastiske endringer fra tidligere år. Det er fortsatt til dels store forskjeller mellom dagligvarekjedene, og for flere enkeltleverandører er det relativt store endringer fra år til år.

Dersom en enkeltleverandør blir identifisert, kan det bety at en rabatt gitt til en kjøper blir synlig for andre kjøpere. En risikerer da at leverandøren ikke gir rabatter til noen kjøpere, for å unngå å bli tvunget til å gi rabatter til alle. I så fall betyr det høyere priser fra leverandør til kjede. I tillegg er det vanligvis slik at redusert usikkerhet knyttet til konkurrenters kostnader svekker insentivene til å prise aggressivt. I begge tilfeller kan dette gå utover forbrukerne gjennom høyere priser i dagligvarebutikken.

Konkurransetilsynet har gjennom arbeidet med ulike markeder tilgang til store mengder sensitive kommersielle data. Det kan dreie seg om data for enkeltbedrifter eller data som kan påvirke konkurransen i markedet generelt. Store deler av Konkurransetilsynets arbeid må derfor jevnlig unntas offentlighet ut fra hensynet til både partenes og forbrukernes interesser. Konkurransetilsynet har også et lovpålagt ansvar om ikke å dele bedrifters forretningshemmeligheter. Å dele informasjon som kan svekke konkurransen i et marked, vil i tillegg stride med vår oppgave som håndhever av konkurranseloven. Selv om vi som tilsyn i utgangspunktet ønsker størst mulig åpenhet, setter disse hensynene klare begrensninger på hvor mye informasjon vi kan offentliggjøre.

Konkurransetilsynets formål er alltid å fremme konkurranse til forbrukernes beste. Vi kan ikke gi ut informasjon som vi frykter vil kunne svekke konkurransen og som vil kunne føre til at forbrukerne blir skadelidende.

Powered by Labrador CMS