Nyheter

2022 var det første gang på mange år at søkertallene til restaurant- og matfag var stabile på landsbasis. Enkelte steder økte de. Foto: Vidar Alfarnes

Bevilger ytterligere 500.000 kroner til rekrutteringskampanje

Landbruks- og matdepartementet bevilger 500.000 kroner i ekstra midler for å videreføre rekrutteringskampanjen til mat- og måltidsbransjen.

Publisert Sist oppdatert

­Grüne Woche, Berlin. Pengene går til NHO Mat og Drikke og deres samarbeidspartnere og skal brukes i deres pågående arbeid for å få flere til å søke en yrkeskarriere i den nevnte bransjen. Nyheten ble presentert av landbruks- og matminister Sandra Borch, i etterkant av et dagsmøte med næringsdelegasjonen på 19 personer som følger statsråden til Grüne Woche i Berlin.

Slitt lenge

Tema for dialogmøtet var «En bærekraftig norsk matnasjon – omstilling, utvikling og muligheter» hvor også rekruttering til matfagene og utvikling av bærekraftige mat- og reiselivsopplevelser sto på dagsorden.

Mat- og måltidsbransjen har over lengre tid slitt med å rekruttere nok fagarbeidere, dette skjer samtidig som søkertallene til restaurant- og matfag i videregående har gått jevnt nedover de siste 20 årene.

2 millioner kroner i 2021

I 2021 ble det bevilget 2 millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett til en rekrutteringskampanje for økt rekruttering til mat- og måltidsbransjen. NHO Mat og Drikke har, sammen med flere arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, skoler og ulike bransjeorganisasjoner, jobbet for å snu trenden gjennom rekrutteringskampanjen og konseptet «Smak deg frem».

Med på laget er blant annet NHO Reiseliv, NHO Service og Handel, Virke, Fellesforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Norske Kokkers Landsforening (NKL), Oi! Trøndersk Mat og Drikke og Trøndelag fylkeskommune.

For at dette arbeidet kan fortsette, kommer regjeringen til å bevilge ytterligere 500.000 kroner til kampanjen, sa Sandra Borch på en pressekonferanse i den norske ambassaden.

Langsiktig arbeid

– Vi må huske at dette er et langsiktig arbeid. Søkertallene til restaurant og matfag har vært fallende i over 20 år. Det tar tid å snu en slik trend. Kampanjen har hittil lagt ned et godt og viktig arbeid. Et slikt bredt forankret og systematisk arbeid, har jeg stor tro på, poengterte landbruks- og matministeren.

– Det er viktig at de ulike aktørene samarbeider på tvers. Matnasjonen Norge er avhengig av dyktige folk gjennom hele verdikjeden for mat. Derfor er rekruttering til matfagene så viktig, la hun til.

Snur trenden?

Så langt har kampanjen vist gode resultater. De har nådd nesten én million ungdommer og foreldre gjennom sine sosiale medier kampanjer.

2022 var det første gang på mange år at søkertallene til restaurant- og matfag var stabile på landsbasis, og noen steder viste en økning. Kampanjen har, i motsetning til tidligere kampanjer, vist hele bredden av karrieremuligheter som en slik utdanning åpner opp for, understreket Sandra Borch.

– De har også hatt et større fokus på at en matfaglig utdanning også gir dypere innsikt i bærekraft, folkehelse, matglede og livsmestring, mente hun.

Konsekvens av rapport fra 2021

I februar 2021 la Rådgivende utvalg for rekruttering til mat- og måltidsbransjen fram rapporten «Uten fagarbeidere – ingen matnasjon». Den satte fingeren på den sviktende sysselsettingen i de nevnte fagene og forslag til tiltak for å få flere til å søke en karriere innen bransjene.

Utviklingen og igangsettingen av rekrutteringskampanjen, samt første gangs bevilgningen på 2 millioner kroner var en direkte konsekvens av noen av anbefalingene i rapporten. Utvalgsarbeidet ble ledet av Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Powered by Labrador CMS