Nyheter

Normalt er Konkurransetilsynet skeptisk til tilskuddsordninger, men i meierimarkedet ser tilsynet et klart behov for tiltak som kan styrke konkurransen. Foto: Are Knudsen

Konkurransetilsynet støtter Synnøve og Q-meieriene

Konkurransetilsynet mener ikke bare at de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren bør videreføres, men at det generelle tilskuddet kanskje bør økes.

Publisert Sist oppdatert

­Det er fortsatt behov for å styrke konkurransen i det norske meierimarkedet. De konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren bør derfor videreføres, skriver Konkurransetilsynet i sitt høringssvar. Fristen gikk ut i dag.

Landbruksdirektoratet publiserte i desember en utredning om konkurransefremmende tiltak i meierisektoren. Konkurransetilsynet kom med konkurransefaglige innspill underveis i arbeidet med utredningen, og gir nå sine anbefalinger i en høringsuttalelse.

Utredningen har skapt stor debatt, og frontene har vært steile mellom Tine på den ene siden, og Q-meieriene og Synnøve Finden på den andre.

Les også:

– Meierimarkedet er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Nesten 20 år med konkurransefremmende tiltak har ikke hatt tilstrekkelig effekt. Normalt er Konkurransetilsynet skeptisk til tilskuddsordninger, men i dette markedet er det et klart behov for tiltak som kan styrke konkurransen. Vi anbefaler derfor videreføring av alle de konkurransefremmende tiltakene, sier konkurransedirektør Tina Søreide i en pressemelding.

Det er tre ulike tiltak som er evaluert: Et generelt tilskudd, et særskilt distribusjonstilskudd for flytende produkter og spesiell kapitalgodtgjørelse for meierier med egne leverandører. Konkurransetilsynet anbefaler en videreføring av alle tre tiltakene.

Det generelle tilskuddet

Det generelle tilskuddet innebærer at Tines konkurrenter på foredlingsleddet har fått en reduksjon i prisen på melkeråvaren. Det vil også fremover være behov for å videreføre dette tiltaket for å styrke konkurransen, som ennå vurderes som skjør av Konkurransetilsynet.

– Høy markedskonsentrasjon, Tines sterke posisjon og høye etableringshindringer tilsier at konkurransen i meierimarkedene fremdeles er svak. For å beholde den konkurransen som er på ost og melk i Norge, bør dette generelle tilskuddet ikke bare beholdes, vi bør også vurdere å øke det, sier nestleder ved avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet, Magnus Friis Reitan.

Kapitalgodtgjørelsen

Det er i dag svært lite konkurranse om å kjøpe melk fra melkebønder. Det er bare Q-meieriene som konkurrerer med Tine på dette leddet i verdikjeden, og Tine har en andel på 93 prosent. Tilsynet mener at en styrking av konkurransen på dette leddet vil gagne både bønder og forbrukere, og at dette taler for å videreføre tiltaket med kapitalgodtgjørelse.

Distribusjonstilskuddet

Bakgrunnen for at Tines konkurrenter får et særskilt distribusjonstilskudd, er at de har betydelig høyere kostnader i deler av distribusjonsvirksomheten.

Konkurransetilsynet mener at det er lite sannsynlig at Q-meieriene og Rørosmeieriet vil ha mulighet til å endre meieristrukturen vesentlig, og dermed vil de også fremover ha høye ekstrakostnader knyttet til frakt av melk fra meieri til dagligvarekjedenes grossistlagre.

– Konkurransetilsynet mener det er grunnlag for å gi Tines konkurrenter innenfor distribusjon av flytende meieriprodukter et distribusjonstilskudd. Samtidig mener tilsynet formålet med tilskuddet og vilkårene for å motta tilskudd bør klargjøres i et nytt regelverk, sier økonom og seniorrådgiver i Konkurransetilsynet, Erlend Smedsdal.

Powered by Labrador CMS