Fra venstre: Avtroppende konsernsjef Jørgen Wiig, påtroppende Grilstad-sjef Terje Sørnes og påtroppende visekonsernsjef Ståle Gausen.

Ny ledelse i Grilstad

Jørgen Wiig har meddelt styret i Grilstad Holding AS/Grilstad AS at han etter snart seks år ønsker å fratre som konsernsjef. Samtidig melder styret at de vil splitte opp selskapet.

Styret har i samarbeid med ledergruppen i konsernet vurdert og besluttet at Grilstad sin organisering skal endres, blant annet for å styrke tilgang til kjøttråvarer og øke konkurransekraften på ferskvareområdet, heter det i en pressemelding.

Deler av konsernet blir derfor skilt ut i en egen enhet og dette omfatter blant annet Midt-Norge Slakteri AS, avdelinger for skjæring av kjøtt, ferskvareproduksjon i Brumunddal og markedsorganisasjonen Foodservice. 

Merkevarer og Spekevarer på de tre produksjonsanleggene Ranheim, Stranda og Östersund, samt ferdigmatvirksomhetene hos Matpartner i Melhus og Holmens i Stavanger, blir videreført som enheter i Grilstad.

Det vil fremover være et svært tett samarbeid på flere områder mellom de to virksomhetene.

Terje Sørnes (44) er ansatt som ny konsernsjef i Grilstad Holding AS og Grilstad AS, og Ståle Gausen (60) er ansatt som visekonsernsjef og vil lede de virksomhetene som skilles ut på råvarer/ferskvarer i et nytt selskap. 

– Styret er stolt over å kunne rekruttere toppledere fra Grilstad sin egen ledergruppe, sier styreleder Asbjørn Reinkind i en uttalelse.

Sørnes er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og vært ansatt i Grilstad i 18 år i ulike stillinger, hovedsakelig innen salg og marked. Han har de siste årene 7syv årene jobbet som salgsdirektør dagligvare og vært en del av konsernledelsen. 

Gausen har hatt en rekke stillinger i den private kjøttbransjen i hele sitt yrkesaktive liv, de siste 16 årene i Grilstad. Ståle Gausen kommer fra stillingen som direktør for avdelingen Råvarer, Innkjøp og Næringspolitikk i Grilstad, og er for tiden mat- og drikkeindustriens representant i NHOs hovedstyre.

Styret takker Jørgen Wiig for jobben han har gjort med å bygge Grilstad til en bredere matvareleverandør. Spesielt var han sterkt medvirkende til Grilstads innpass i ferdigmatsektoren, med oppkjøp av Matpartner og Holmens.

Jørgen Wiig vil lede Grilstad ut juli, og ny organisering vil tre i kraft fra 1. august.

Powered by Labrador CMS