Nyheter

Hyller med frukt og grønt i en dagligvarebutikk i Oslo. Foto: Terje Pedersen, NTB

Store forskjeller i innkjøpspriser for norske dagligvarekjeder

Norske dagligvarekjeder opplever fremdeles store forskjeller i innkjøpspriser, viser en fersk undersøkelse fra Konkurransetilsynet

Publisert Sist oppdatert

Konkurransetilsynet har undersøkt forskjellene i norske dagligvarekjeders innkjøpspriser for 2018 og 2019. I likhet med fjorårets kartlegging av 2017-tall, viser funnene fremdeles en betydelig variasjon mellom leverandørene i hvor ulike betingelser som gis til dagligvareaktørene.

– Forskjellene i innkjøpspriser er fortsatt betydelige for noen leverandører, sier leder for Prosjekt Dagligvare Sigurd Birkeland i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Stor variasjon

– I tillegg ser vi at det er relativt stor variasjon fra år til år for den enkelte leverandør. For noen leverandører er endringene fra 2017 til 2019 store, legger han til.

Det er de samme 16 leverandørene som er undersøkt, og tilsynet følger opp samtlige for å finne ut mer om årsaker til forskjellene. Et av tiltakene fra stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvaremarkedet er at kartleggingen av innkjøpspriser skal fortsette.

Vil belyse årsakene

– Konkurransetilsynet vil nå hente inn informasjon som kan belyse årsakene til prisforskjellene. Å følge opp alle leverandører som inngår i undersøkelsen, både de med mindre forskjeller og de med større forskjeller, vil være nyttig i vår vurdering av årsakene, sier Birkeland.

Han legger til at forskjeller i innkjøpspriser ikke nødvendigvis er i strid med konkurranseloven, da den ikke gir noe generelt forbud mot prisdiskriminering.

– Men prisdiskriminering som begrenser konkurransen til skade for forbrukerne kan være i strid med konkurranseloven, sier Birkeland.

Powered by Labrador CMS