Nyheter

På Oslo S kan forbipasserende vise sin støtte til de uavhengige meieriene ved å trykke på den store røde knappen og gi sitt heiarop «for innovasjon og valgfrihet i butikkhyllen». Alle som trykker, belønnes med et realt jubelbrøl fra kartongen. Foto: Kavli Norge

Trapper opp kampen mot Tine

Mandag morgen ble en 5,5 meter høy Q-melkekartong plassert utenfor Oslo S. Mastodonten skal bevisstgjøre forbrukere og myndigheter på konkurransesituasjonen i meierimarkedet.

Publisert Sist oppdatert

Målet er å mobilisere til et felles heiarop for økt konkurranse i meierisektoren. Her kan nemlig forbipasserende vise sin støtte ved å trykke en stor, rød knapp på kartongen og derved gi sitt heiarop «for innovasjon og valgfrihet i butikkhyllen».

— Tilskuddsordninger i meieribransjen er kanskje ikke det folk går og tenker på, men uten denne ordningen mister forbrukeren innovasjon og mangfold i butikkhyllen. Vi vet at åtte av ti ønsker seg mer konkurranse, de vil ikke ha meierimonopolet tilbake, sier Kavli Norge-sjef Kristine Aasheim i en pressemelding.

Kuttet i tilskudd

I oktober 2021 vedtok Landbruksdirektoratet et kutt på 50 millioner kroner årlig i tilskuddene til Q-Meieriene. Tilskuddene som Q, og andre uavhengige meierier mottar, er ment å sikre norsk konkurranse mot Tine, som fortsatt har opp mot 80 prosent markedsandel.

Mandag avduket Kavli Norge-sjef Kristine Aasheim en 5, 5 meter høy melkekartong midt på Oslo S, der målet er å mobilisere til et felles heiarop for økt konkurranse i meierisektoren. Foto: Kavli Norge

— Tilskuddskuttet vil ta livet av norske konkurrenter. Det vil i ytterste konsekvens føre til høyere priser, dårligere utvalg og økt import. Forbrukerne vil ende opp som den store taperen, hevder Aasheim.

Hun opplyser at Q betaler rundt 80 millioner mer i avgifter til prisutjevningsordningen for melk enn de får i tilskudd.

Under utredning

Samtidig som heiaropene tikker inn på Oslo S, skjer det mye i kulissene. 15. desember la Landbruksdirektoratet frem «Utredningen for konkurransefremmende tiltak i PU-ordningen for melk». Den 191 sider lange rapporten utreder nåværende og fremtidige rammevilkår for meieribransjen i Norge.

— Vi er glade for at våre innspill har blitt tatt hensyn til. Rapporten slår fast at det er svak konkurranse i meierisektoren, og tydeliggjør at dersom forbrukerne skal få bedre tilbud må de konkurransefremmende tiltakene styrkes, ikke avvikles. Samtidig frykter vi at Landbruks- og matdepartementet vil falle ned på en annen beslutning og at konkurransen kan svekkes gjennom politiske vedtak denne våren, sier Aasheim.

Rapporten er sendt på høring, og som en del av høringsprosessen får aktørene i meierisektoren mulighet til å gi innspill. Tilsvar på rapportens innhold må være Landbruks- og Matdepartementet i hende innen 27.januar.

Q-sjefen understreker at selv om kartongstuntet er gjort med glimt i øyet, ligger det et alvor bak.

— Vi mobiliserer for å hindre en tilbakevending til Tines melkemonopol og ber om at både vi og forbrukerne blir hørt.

Powered by Labrador CMS