Frukt & grønt

Fra 2021 til 2023 har det blitt en betydelig nedgang i forbruket av frukt og grønt i Norge.

Frukt- og grøntsalget: Går i feil retning

Forbruket av frisk frukt og grønt i Norge per innbygger fortsetter å falle. Positivt er at en større del av det vi spiser er dyrket innenfor landets grenser.

Publisert Sist oppdatert

­Det ble en reduksjon på 4,5 prosent i forbruket av frisk frukt, bær og grønnsaker per innbygger fra 2022 til 2023 målt i volum. Salget i verdi av frukt, bær, grønnsaker og poteter i Dagligvarehandelen økte imidlertid med 10,4 prosent i samme tidsrom. Det viser tall som Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) la frem på sin fagdag torsdag.

Fra 2022 til 2023 ble det en reduksjon i volumet av friske grønnsaker på 3,2 prosent. Eksempler på dette er gulrot som gikk tilbake med 5,7 prosent, løk med 6 prosent og blomkål med 11 prosent. Frisk frukt samlet gikk tilbake med 2,5 prosent i volum, og i denne kategorien gikk produkter som mandariner/klementiner tilbake med 13 prosent og pærer med 11,8 prosent. Bær gikk samlet tilbake med 18,4 prosent.

Økonomien påvirker

– Fra 2021 til 2023 har det blitt en betydelig nedgang i forbruket av frukt og grønt. Norske forbrukere fikk mindre kjøpekraft i 2022 som følge av økte strømpriser, generell høy prisvekst og høyere renter. Svekket privat økonomi fortsatte i 2023, og forbruket av frukt og grønt ble redusert enda mer, fastslår analysesjef Tore Angelsen i OFG.

For frukt, bær og grønnsaker ble det i hele perioden 2021 til 2023 en reduksjon i volumet av frisk frukt, bær og grønnsaker inn til grossist på 7,7 prosent beregnet per innbygger. Volumet av frisk frukt ble redusert med 7,3 prosent og friske grønnsaker med 8,1 prosent per innbygger.

– Ser en på utviklingen over lang tid, de siste 20 årene, var det en økning i capita-forbruket av frisk frukt, bær og grønnsaker i årene 2004 til 2008. Fra 2009 til 2021 var forbruket relativt stabilt, mens det har vært nedgang i volum de to siste årene. Over tid, fra 2008, har frisk frukt stått for det meste av fallet, oppsummerer Angelsen.

Prisene økt betydelig

Verdiøkningen i salget av frukt, bær, grønnsaker og poteter i dagligvarehandelen fra 2022 til 2023 på 10,4 prosent, må ses i sammenheng med at prisene på frukt og grønt har økt betydelig fra 2022 til 2023, påpeker Angelsen videre.

– Konsumprisindeksene for henholdsvis frukt og grønnsaker viser at prisene har steget noe mer enn verdiøkningen. Årsaker kan både være volumnedgang og at forbrukere har kjøpt rimeligere produkter, fremholder han.

På frukt ble verdiveksten i dagligvare på 11,6 prosent i fjor, mens konsumprisindeksen for frukt økte med 13,6 prosent. For grønnsaker ble verdiveksten på 11,5 prosent, mens konsumprisindeksen for grønnsaker økte med 13,3 prosent.

Totalt ble omsetningen av grønnsaker, poteter, frukt og bær gjennom dagligvarebutikker på cirka 24 milliarder kroner i 2023. Friske grønnsaker representerer over halvparten av denne verdien og omsatte for om lag 12,6 milliarder kroner. Frisk frukt er nest største kategori med en omsetning på 7,9 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS