KBS

– Når bransjen nå får det solide apparatet til Drivkraft Norge i ryggen, vil det hjelpe oss i arbeidet med å sikre enda bedre ladetjenester, sier næringspolitisk leder i Recharge, Stian Mathisen, på vegne av de nye medlemmene.

Ladeoperatørene organiserer seg i Drivkraft Norge

Landets største ladeoperatører har valgt å organisere seg i Drivkraft Norge – bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi i det norske markedet.

Publisert Sist oppdatert

­

Mandag 19. desember gikk seks av de største ladeoperatørene i Norge inn som nye medlemmer i Drivkraft Norge. De nye medlemmene er Recharge AS, Mer Norway AS, IONITY GmbH Nuf, Tesla Norway AS, Eviny Elektrifisering AS og Kople AS.

Fra før er flere av dagens medlemmer som Circle K, Uno-X Mobility og St1 engasjert i arbeidet med å tilby lading.

– Vi er svært glade for at selskaper som tilbyr lading nå ønsker å bli en del av Drivkraft Norge. Framtidens drivstoffmarked vil fortsatt være preget av mangfold, og for å nå klimamålene er det nødvendig å ta i bruk alle virkemidler og teknologier. Elbilmarkedet i Norge vokser raskt og god ladekapasitet er avgjørende for å fortsette denne utviklingen. Nettilgang og løsninger for betaling og prisopplysning, er eksempler på saker vi vil jobbe videre med, sier administrerende direktør Kristin Bremer Nebben i Drivkraft Norge i en pressemelding.

Drivkraft Norges medlemmer tilbyr allerede et bredt utvalg av fornybar energi, blant annet på energistasjonene rundt omkring i landet. De nye medlemmene bidrar med et stort og voksende nettverk av hurtigladere. Framtidens løsninger skal være fleksible – både hvor de er lokalisert og hva som tilbys.

– Lading av elbil er en bransje som utvikles i en forrykende fart, og vi ladeoperatører jobber på spreng med å konkurrere om å ha det beste tilbudet til våre kunder. Selv om vi er konkurrenter har vi et felles mål: å sørge for at Norge klarer overgangen til fossilfri veitransport. Når bransjen nå får det solide apparatet til Drivkraft Norge i ryggen, vil det hjelpe oss i arbeidet med å sikre enda bedre ladetjenester og gjøre det enda lettere for folk å velge elbil, uttaler næringspolitisk leder Stian Mathisen i Recharge, på vegne av de nye medlemmene.

Drivkraft Norge ble etablert i 1970 og har som oppgave å ivareta og fremme våre medlemmers felles interesser i det norske energi- og stasjonsmarkedet, samt å være et kontaktledd mellom offentlige myndigheter og bransjen.

Transportsektoren spiller en avgjørende rolle for at Norge skal nå sine internasjonale klimaforpliktelser. Drivstoffbransjen har selv satt som mål å være klimanøytrale innen 2050. I de kommende tiårene skal derfor transportsektoren gjennom en stor omstilling. Oppgaven er stor og for å nå klimamålene er det derfor nødvendig å ta i bruk alle virkemidler og teknologier.

– Tradisjonelle produkter som diesel og bensin, med økende andel biodrivstoff, vil spille en betydelig rolle i mange år framover. Personbilmarkedet er på god vei til å bli elektrifisert, men omstillingen for tyngre kjøretøy, sjø- og luftfart har et noe annet perspektiv. Gode og forutsigbare planer og rammebetingelser er avgjørende for å lykkes i det grønne skiftet, sier Bremer Nebben.

Powered by Labrador CMS