Kommentar

«Nyt Norge» garanterer at råvarene er norske, at det kan dokumenteres at råvaren kommer fra gårdsbruk der hensynet til dyr, mennesker og miljø er ivaretatt etter norske standarder.

En grunnpilar i norsk landbruk

Vi har mye å takke Kvalitetssystem i landbruket (KSL) for. KSL er en av grunnpilarene i det norske jordbruket, og selve fundamentet for merkeordningen «Nyt Norge».

Publisert Sist oppdatert

Uten dette felles kvalitetssystemet ville det vært vanskelig å oppnå tillit til norsk mat.

Av Hurdalsplattformen fremkommer det at regjeringen vurderer å innføre strengere krav til merking av matvarer, hvor de kommer fra og hvordan de er fremstilt. Min oppfatning er at det er unødvendig og forvirrende å lage nye merkeordninger.

Norske bønder som benytter KSL, gjennomfører egenevaluering. Dette bidrar til at bonden kontrollerer hygiene, dyre- og plantehelse, dyrevelferd, samt helse, miljø og sikkerhet. Bøndene tilfredsstiller dermed myndighetenes krav til egenkontroll av virksomheten. I tillegg gjennomføres det årlig mer enn 5000 revisjoner av uavhengige revisorer.

Følger bøndene kvalitetssystemet til punkt og prikke, fortjener de annerkjennelse, noe vi har i Norge gjennom «Nyt Norge». «Nyt Norge» garanterer at råvarene er norske, at det kan dokumenteres at råvaren kommer fra gårdsbruk der hensynet til dyr, mennesker og miljø er ivaretatt etter norske standarder. Det gis også en garanti for at maten du kjøper er foredlet, pakket og distribuert i Norge.

Som bonde kan det kanskje oppleves som unødvendig tungvint og byråkratisk å måtte dokumentere alle aktiviteter ved gårdsvirksomheten, for eksempel bruk av plantevernmidler og innhøstingsrutiner. Men de gangene noe går galt, er det avgjørende å ha god dokumentasjon på hva som er gjort. Nettopp på den måten kan man forbedre rutiner og sikre at samme feil ikke skjer igjen. Sjekklister og rutiner går altså fra å være «plunder» og «heft» til å bli en helt essensiell del av norsk mattrygghet.

En fersk undersøkelse gjort av Mediacom Insight, på vegne av Stiftelsen Norsk Mat, viser at 93 prosent av norske forbrukere kjenner igjen «Nyt Norge»-merket. 68 prosent sier de har tillit til merkingen.

Disse resultatene må ikke bli en sovepute for næringen. Aktørene i verdikjeden må støtte opp om KSL og «Nyt Norge» og fremsnakke det. Mye tyder på at norske bønders konkurransesituasjon overfor sine europeiske kollegaer vil hardne til i årene som kommer. Det blir derfor viktig å videreutvikle «Nyt Norge» og vi trenger alle gode krefter, både fra næringen og fra våre myndigheter, som må være med på laget.

«Nyt Norge» er et spleiselag hvor regningen betales av myndighetene, bøndene, industrien og butikkjedene. Vi skal være glade i og stolte av norsk mat. «Nyt Norge» kan bidra til at norske bønder og matprodusenter får et konkurransefortrinn overfor importerte produkter fra EU.

«Nyt Norge» og KSL kan dokumentere kvalitet og kontroll helt tilbake til gården. Jeg ser for meg muligheter til å differensiere og videreutvikle merkeordningen i tiden som kommer, til glede for alle som bryr seg om norsk mat.

Powered by Labrador CMS