Kommentar

Reitan-selskapet Engrospartner blir til Kolly, og skal fremover levere varer til storhusholdningsmarkedet i tillegg til kiosker og bensinstasjoner. Morten Gabrielsen er leder for Reitan Retails nye storhusholdningssatsning Kolly.

Kolly, den gode kollegaen

Gjennom mer enn 40 år har vi i Reitan Retail gjort hverdagen enklere for våre kunder.

Publisert Sist oppdatert

Vi dekker hele verdikjeden i Norge, fra jord til bord, med fokus på dagligvarehandel, convenience og energi.

Vi gleder oss nå til å tilby «det enkle er ofte det beste» innenfor et nytt forretningsområde. Med Kolly.

Sammen med Gress, som leverer til flere hundre hoteller, restauranter og kantiner i Norge, tar vi nå fart. På denne måten åpner vi opp storhusholdningsmarkedet, som har vært preget av én stor og dyktig aktør. Kolly er en omdøping av Engrospartner og vil være et profesjonelt hjem for alle partnere av Reitan Retail i Norge – eksisterende og nye.

Inntreden i markedet for storhusholdning er et steg på veien for å få økt konkurranse i et marked med én dominerende aktør som håndterer landsdekkende kunder. Markedet har i dag en låst konkurransesituasjon som fører til stadig mer komplekse avtalestrukturer, verdikjeder og kontantstrømmer. Fritt levert-prising med liten grad av innsyn gjør at partnere og leverandører mister oversikten over faktiske priser og kostnader. Det svekker kundenes forhandlingsmakt, og manglende gjennomsiktighet skaper usikkerhet rundt samlede betingelser.

Kolly er kundefokusert – vi lever etter at «kunden er vår øverste sjef» og tilpasser sortiment og servicegrad etter partnerens behov. Vi leverer de varene partnere vil ha – ikke dem vi ønsker å selge. Selskapet skal gi forutsigbarhet gjennom betingelser som følger varene, og kostnadene våre vil være forutsigbare for leverandører og partnere. Alt dette for å gi rom for riktige beslutninger i alle deler av verdikjeden. Gjennom en enkel og forutsigbar partnermodell søker vi å redusere behovet for kompliserte vare- og betalingsstrømmer – fra produsent til forbruker.

Kolly blir den gode «kollegaen» som leverer kolli på tvers av kanaler og fylker i Norge, og som gir økt kontroll for både leverandører i oppstrøm og partnere i nedstrøm.

Powered by Labrador CMS