Kommentar

Lokalmathyllene er blitt stadig mer populære de siste årene. Norges landbruks- og matminister Sandra Borch tror det er rom for ytterligere vekst. Foto av Borch: Torbjørn Tandberg

Næring med vekstpotensial

Norsk matproduksjon er viktig for matsikkerhet, sysselsetting og verdiskaping i hele landet. Hver dag hele året jobber bønder, fiskere og mange andre i denne verdikjeden for å sikre oss god, trygg og lokal mat.

Publisert Sist oppdatert

Matnæringene er viktige for Norge. Primærnæringene, matindustrien og måltidsbransjen sett under ett sikrer arbeid og inntekt for mer enn 200.000 personer årlig og står for en samlet verdiskapning på drøyt 200 milliarder kroner. Eksportverdien for sjømatnæringen kommer i tillegg og utgjør mer enn 100 milliarder kroner årlig.

Produksjonen i disse næringene er tuftet på bærekraftig forvaltning av naturressurser, lav medisinbruk, restriktiv bruk av plantevernmidler, god dyrehelse- og velferd og en transparent og kompetent verdikjede. I tiden fremover blir det viktig å opprettholde og styrke verdikjeden for mat, både for å styrke norsk selvforsyning, og for å videreutvikle arbeidsplasser i alle deler av landet. Dette er også viktig for å sikre god ernæring og god helse.

Lokal mat og drikke har på mange måter blitt en næring i næringen de siste 20 årene. Mange av pionerne i dette moderne mateventyret, kanskje spesielt osteprodusentene, etablerte seg omkring årtusenskiftet. Denne utviklingen skyldes primært kreative og satsingsvillige bønder som tok sjansen og etablerte tilleggsnæring på gården. Dette har blitt understøttet av offentlige tiltak og regelverksendringer.

I 2003 ble det åpnet for fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk for å stimulere til økt verdiskapning i melkeproduksjon og utnytte markedsmulighetene for melk som foredles lokalt. Mange kjente osteprodusenter etablerte seg nettopp omkring denne tiden, eksempelvis Gangstad gårdsysteri og Eiker gårdsysteri. I dag anslår nettstedet ostelandet.no at vi har mer enn 80 produsenter som produserer cirka 350 ulike oster. Norge har to verdensmestere i ost, Kraftkar fra Tingvollost og Lagret Fanaost.

Dette eventyret inkluderer også mange andre produkter. På lokalmat.no, markedsplassen for produsenter og proffinnkjøpere, ligger det over 2.800 produkter fra alle landets fylker. Her finnes alt fra klippfisk fra nord til pinnekjøtt og syltetøy i sør. Produktene kommer fra produsenter som kan dokumentere at de har gjennomført en egenrevisjon som ivaretar mattrygghet, og krav til salg i dagligvarehandel og storhusholdning.

Utviklingen i produksjon og salg av lokal mat og drikke i Norge har blitt omtalt som en stille, kulinarisk revolusjon. Det er en god beskrivelse. Bare fra 2010 til 2020 økte salget av lokalmat gjennom dagligvarehandelen med 156 prosent. Salget av lokalmat i storhusholdning har fått nedgang som følge av pandemien, men de siste tallene fra 2021 viste at det ble solgt lokalmat og -drikke for 11,3 milliarder i dagligvarehandel og storhusholdning.

Pandemien har satt sitt preg på nordmenns matvaner. Vi har fått øynene opp for spennende lokal mat og drikke av høy kvalitet. Undersøkelser de siste årene viser at vi er opptatt av hvor maten kommer fra, og at det er viktig at den er norsk. Gjennom pandemien har vi sett en sterk salgsøkning gjennom dagligvarehandelen. Utfordringen fremover blir å stimulere til økt salg gjennom hoteller, restauranter og serveringsbransjen som helhet. Før pandemien var det en god utvikling med økende etterspørsel etter norske mat- og drikkeopplevelser av høy kvalitet innenfor reiselivet. Her er det derfor et potensial for ytterligere vekst. Grunnlaget for dette er godt når vi ser på den fantastiske utviklingen vi har hatt de siste årene.

Powered by Labrador CMS