Leverandørnytt

Läkerol har ikke kopiert Dent

Utformingen av emballasjen for Läkerol Yup Crispy har visse likhetstrekk med emballasjen for Dent pastiller. Men handlingene er ikke i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Publisert Sist oppdatert

Det konkluderer et enstemmig Næringslivets Konkurranseutvalg, og viser til markedsføringsloven § 25.

På sitt siste møte 29. september, vurderte rådet en sak om hvorvidt det foreligger en ulovlig emballasjeetterlikning for pastillesker i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30. Det var Dent-eier Brynild AS som hadde klaget inn Läkerol-produsent Cloetta Norge til næringslivets eget klageorgan for slike saker.

Läkerol Yup Crispy har visse likhetstrekk med emballasjen for Dent pastiller, og da i særlig grad bruken av en hvit firkant og plassering av varemerke og avbildning av produkt i denne firkanten, poengterer rådet i sin uttalelse. Men disse trekkene er etter Næringslivets konkurranseutvalgs syn ikke særpregete for Dent pastiller, men er generiske trekk, mener de og viser til at en hvit rute var tatt i bruk av Ricola forut for lanseringen av emballasjen for Dent pastiller tilbake i 2013.

Utvalget finner det sannsynlig at Läkerol ved sin designutforming må ha kjent til emballasjen for Dent, en hovedkonkurrent i det norske markedet. Likhetspunktene er imidlertid av generisk art. Videre har Cloetta gjennom utforming av emballasjen for Läkerol Yup Crispy videreført sine identitetsmarkører gjennom bruk av varemerket Yup og A-formet logo, samt også plassering av Läkerol over firkanten, og bruk av hvitt bånd på emballasjens nedre kant. På denne bakgrunn finner utvalget at det ikke er skjedd en etterlikning som er en urimelig utnyttelse av klagers innsats og resultater.

Pastilleskene gir etter utvalgets syn heller ikke et «forvekslbart helhetsinntrykk».

Ida Gjessing, Pål Hurlen, Magnus Fegth, Catharina Bartnes, Paal Sprakehaug og Øystein Bu deltok i behandlingen, viser protokollen fra Næringslivets Konkurranseutvalg.

­

Powered by Labrador CMS