Nyheter

– For oss fungerer Too Good To Go som en nødventil, sier bærekraftansvarlig Frank Ellingjord-Dale i Joker. Foto: Rune Kongsro

Joker vil redusere matkasting med 70 prosent innen 2025

9. september inngikk Joker et samarbeid med matreddeappen Too Good To Go. Det nye samarbeidet skal bidra til å nå målet.

Publisert Sist oppdatert

– Klimakurrapporten peker på reduksjon i matsvinn som et av de viktigste tiltakene vår bransje kan bidra med for å nå internasjonale forpliktelser om kutt i klimagasser. Joker skal redusere matkasting med 70 prosent innen 2025. Dette er et konkret og offensivt mål, men vi er på god vei, sier bærekraftansvarlig Frank Ellingjord-Dale i Joker i en pressemelding.

For å bidra til redusert matsvinn har Joker innført en rekke tiltak i butikk, inkludert nedprising gjennom appen Throw No More. Nå trapper de opp samarbeidet med matredderappen Too Good To Go.

– For oss fungerer Too Good To Go som en nødventil. Hvis man som kjøpmann sitter på et knippe overskuddsvarer og ikke helt vet hvordan man skal unngå at de kastes, er dette en god løsning. Vi gjør mye annet også, som forbedring av bestillingsrutiner, nedprising i butikk og donasjon. Vi opplever at de ulike løsningene utfyller hverandre og til sammen gjør det mulig å kutte matsvinnet betraktelig, sier Ellingjord-Dale.

– Kunnskapen har økt

En undersøkelse utført av Norstat for Too Good To Go viser at 68 prosent av befolkningen foretrekker butikker som tar matsvinn på alvor.

– Vi vet at matsvinn er noe av det kundene våre er mest opptatt at vi jobber med. Tidligere ble det kastet mye varer i frykt for at de ikke holdt god nok kvalitet eller at kundene i verste fall skulle bli syke av maten. Dette bildet er heldigvis i ferd med å endre seg. I dag er både produsentene bedre på å merke varer, og kunnskapen til forbruker har økt, slik at det er en lavere terskel for å spise mat som har kort holdbarhet. I butikk er nedprising blitt en helt naturlig del av driften, og kundene er enige i at vi må ta et felles ansvar for å redusere kasting av mat, forklarer Ellingjord-Dale.

Flest mulig butikker

Ann-Kristin Raknes Pfründer, daglig leder i Too Good To Go Norge, er glad for å ha Joker ombord.

– Det siste året har vi jobbet for å få flere dagligvarekjeder med på ordningen vår, noe som har resultert i at det nå er 1475 dagligvarebutikker som redder mat med oss. Det er tre ganger så mange som for ett år siden. Med Joker på laget vil antallet øke betraktelig, slik at vi kan redde enda mer mat. Ikke minst når vi folk over hele landet. Vi ønsker å være til stede både i byene og distriktet, og det bidrar denne lanseringen til.

Joker har nå en ambisjon om at flest mulig av deres 470 butikker skal bli med på Too Good To Go-ordningen. Per nå er 373 av Joker-butikkene aktive.

– På samme måte som målene er ambisiøse, må også tiltakene og viljen til å skape endringer være det. Målet vårt gjenspeiler alvorlighetsgraden i klimautviklingen og vi kan ikke tillate oss å sitte stille og se på at dette skjer. Vi har spurt oss selv hva våre viktigste bidrag kan være, og reduksjon i matsvinnet er uten tvil et effektivt tiltak. I tillegg er det jo lønnsomt for våre butikker å forhindre matkasting, så egentlig er dette vinn-vinn for alle parter. Det gir oss ekstra motivasjon i hverdagen, sier Ellingjord-Dale.

Powered by Labrador CMS