Nyheter

Rekordproduksjon av økologisk korn i 2022. Foto: Torbjørn Tandberg.

Lavere øko-salg i dagligvarehandelen

Salget av økologisk mat i dagligvarehandelen gikk ned fire prosent i 2022, tilsvarende 109 millioner kroner. Mye av omsetningen har flyttet seg til andre salgskanaler, som serveringsmarkedet og bakerier, viser en fersk rapport.

Publisert Sist oppdatert

De siste tallene for økologisk mat ble lagt frem i dag på et seminar arrangert av Landbruksdirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Der kom det frem at salg og produksjon av økologisk mat og drikke faller, samtidig som det er rekordavling av økologisk korn.

Landbruksdirektoratet skriver i en pressemelding at økte priser sannsynligvis forklarer det meste av nedgangen i salget av økologisk mat. Og siden prisene på mat har steget kraftig, er nedgangen i salg av økologisk mat i dagligvarehandelen sannsynligvis høyere målt i volum enn i verdi.

Noe redusert produksjon

Det er produsert 18.000 tonn økologisk korn, erter, oljefrø og åkerbønner, som er rekord. Andelen økologisk er 1,3 prosent.

Produksjonen av økologisk melk faller med 7,1 prosent. Andelen økologisk er 3,3 prosent.

Økologisk kjøtt hadde en svak økning i produksjonen på 2,6 prosent. Andelen varierer fra 0,3 prosent på svinekjøtt til 2,7 prosent på sau/lam.

Produksjonen av økologiske egg falt én prosent. Samtidig ble det levert 7,7 prosent mindre til pakkeriene. Markedsandelen er 7,6 prosent, og egg er dermed produktet med høyest øko-andel.

Omsetningen av norske økologiske poteter, grønnsaker og frukt ble redusert med 11 prosent til en økologisk markedsandel på 2,2 prosent.

Selges som ikke-økologisk

Mye økologisk produsert mat selges som ikke økologisk. For eksempel ble kun 36 prosent av det økologiske slaktet i 2022 ble solgt som økologisk. Landbruksdirektoratet peker på flere årsaker til at økologisk kjøtt blir solgt som konvensjonelt kjøtt, for eksempel skjevhet i etterspørsel etter spesifikke stykningsdeler, manglende betalingsvilje hos forbrukere eller næringsmiddelindustri og logistikkutfordringer.

Åtte av ti økologisk produserte egg blir solgt som økologiske egg. For økologisk melk ble seks av ti liter som økologisk i fjor, noe som er litt opp fra 2021.

Etterspørselen etter økologisk frukt var i fjor betydelig mindre enn produksjonen, noe som førte til at mye av den økologiske frukten ble omsatt som konvensjonell vare.

Urter uendret

Produksjon og omsetning av økologiske urter er uendret fra 2021 til 2022. Kvantumet var på ca. 390 tonn både i 2021 og i 2022. Andelen økologiske urter fra veksthus har gått opp hvert år i mange år, men stabiliserte seg i 2021. Prisen på økologiske urter er også lavere enn for konvensjonelle urter. I flere år har den økologiske varianten i gjennomsnitt vært billigere enn den konvensjonelle, og i 2022 har prisen for konvensjonelle urter økt mer enn prisen for økologisk. Direktoratet skriver i en pressemelding at det viktigste tiltaket for omsetning av økologiske urter kanskje er at enkelte markedsaktører satser stort og omtrent bare tilbyr denne varianten i sine butikker.

­

Powered by Labrador CMS