Nyheter

Årets Ladejarl jury med vinner 2023 Rabia Khan

Rabia Khan er Årets Ladejarl 2023

Vinneren av Årets Ladejarl 2023, Rabia Kahn, utmerker seg for sitt verdibaserte arbeid for å gi innvandrere og flyktninger mer kunnskap om helse, kultur og rettssikkerhet som bidrar til inkludering og mangfold.

Publisert Sist oppdatert

– Årets vinner bygger tillit i samfunnet og selvtillit hos enkeltindivider. Rabia Kahn viser sterk dedikasjon, omsorg og respekt. Hun brenner for at alle skal ha nødvendig kunnskap og likeverdig tilgang i det norske samfunnet vårt, sier Odd Reitan i en pressemelding.

Juryen består av advokat Lars G. Norheim, tidligere vinner av Årets Ladejarl og generalsekretær i Stine Sofie Stiftelse, Ada Sofie Austegard, stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland, eiendomsutvikler Amalie Reitan og Colonialmajor Odd Reitan.

Står sammen

Her er juryens begrunnelse for årets vinner:

Hvert år kommer det mange flyktninger og innvandrere til Norge, og i tillegg er det krevende tider for mange mennesker. Rabia Khan har selv erfart hva det vil si å være helt ny i et fremmed land, og hvor hjelpeløs man føler seg uten språkkunnskaper. Å navigere seg i et helt nytt landskap kan være utfordrende og det kan ramme både helse og velvære for den enkelte. Behovet for informasjon er stort.

Rabia Khan har dedikert sitt liv til å drive informasjonsarbeid og veiledning rettet mot ofte sårbare mennesker. Som grunnlegger av og leder for Internasjonal Velferdsforening Trøndelag bidrar hun hver eneste dag til å gjøre livet litt lettere for mange! Kompetanse- og ressurssenteret som hun leder har i dag over 6.000 årlige brukere fra mer enn 80 ulike nasjoner. «Vi står sammen» er løftet og en viktig verdi.

Rabia Khan sitt engasjement og arbeid styrker mangfoldet i samfunnet. Hun driver ikke bare med kunnskapsformidling og opplysning rettet mot innvandrere – hun har også blitt en viktig stemme motsatt vei – tilbake til byens politikere og helsemyndigheter. Rabia Khan har dermed i lang tid fungert som en viktig brobygger i samfunnet.

Hennes enestående dedikasjon, omsorg og respekt for alle rundt seg er til inspirasjon for oss alle. Det er derfor med stor glede og ære vi gir Rabia Khan verdiprisen Årets Ladejarl 2023.

Årevis med engasjement

Rabia Kahn kom til Norge som flyktning i 2004 og har siden engasjert seg i å gi informasjon og veiledning til innvandrere. I 2017 etablerte hun Internasjonal Velferdsforening.

– Tusen takk, prisen er viktig for alle som jobber med inkludering og likeverdighet. Innvandrere møter ofte mange utfordringer og misforståelser på grunn av mangel på kunnskap, språk og kulturelle barrierer når de kommer til Norge. Kultur- og språkbarrierer kan føre til mange misforståtte møter, særlig med helsesektoren. Prisen blir et bevis på at arbeidet vi legger ned er nyttig, sier Rabia Kahn.

Hedersprisen er vedtektsfestet i Reitan og motiveres av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Årets Ladejarl finansieres og gis av Reitan, og prisen er på to millioner kroner. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

Powered by Labrador CMS