Nyheter

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud. Foto: Are Knudsen

Sier nei til salg av øl på bensinstasjon

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget vil ikke la kommunene bestemme om kiosker og bensinstasjoner får selge alkoholholdig drikke klasse 1. – Resultatet kan være at mange bensinstasjoner i distriktene ikke klarer å overleve, tror Bård Hoksrud i FrP.

Publisert Sist oppdatert

(Saken er oppdatert med kommentar fra Virke Servicehandel)

– Regjeringspartiene har snakket på inn- og utpust i åtte år om at de er opptatt av distriktene. Men jeg begynner å lure på om de mener det, sier en oppgitt Hoksrud.

Foreslår en utredning

Tidligere i år kom et representantforslag fra seks stortingsrepresentanter i Fremskrittspartiet om å innføre like konkurransevilkår, og tillate at kommunene kan innvilge søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikke klasse 1, også når søknaden kommer fra servicehandelsbedrifter.

Innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen kom fredag formiddag. Det er kun Fremskrittspartiets representanter i komiteen som går inn for forslaget. FrP-representantene hadde også fremmet et alternativt forslag, som opprinnelig kom fra Virke Servicehandel i høringsrunden. Det lyder «Stortinget ber regjeringen utrede hvordan servicehandelen kan konkurrere på like vilkår med dagligvarehandelen uten at det fører til økt tilgjengelighet av alkohol.» Også dette forslaget fikk kun Frp-representantenes stemmer.

Saken skal endelig avgjøres av Stortinget 10. november.

– Egentlig ikke interessert

– Mange bensinstasjoner sliter, spesielt i distriktene. Jeg reagerer ganske kraftig på at de ikke engang vil være med på en utredning. Jeg føler at de er på repeat. De har ikke tatt inn over seg hva som er virkeligheten, sier Hoksrud om sine komitékollegaer fra de andre partiene.

– Er du overrasket?

– Jeg har respekt for at man er imot å tillate at flere skal få selge alkohol, men synes det er rart at Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke vil få økt kunnskap gjennom en utredning. At de blankt avviser dette, er veldig overraskende. Det virker som de egentlig ikke er interessert i hva bransjen selv sier, men kjører på med alkoholpolitisk begrensning som begrunnelse. Det er trist, sier Hoksrud, som beskriver forslaget om å utrede saken som «en lissepasning til de andre partiene».

Oppfordrer bransjen til å kjempe

– Er slaget tapt nå?

– Vi gir oss aldri før Stortinget fatter sitt vedtak. Jeg oppfordrer alle de som står i dette til å kontakte sin lokale stortingsrepresentant for å forklare hva det dreier seg om. Det er alltid mulig å påvirke. Bruk tiden frem til Stortinget skal vedta dette 10. november – og kontakt gjerne lokale medier også, oppfordrer Bård Hoksrud, som fortsatt har et håp om at noen partier vil snu og stemme for en utredning av situasjonen.

– Det ville gitt tillit til næringa og bransjen. Det ville også gitt mer kunnskap. Ja, det kunne jo til og med gitt motstanderne bedre argumenter enn de har i dag.

Virke: – Utrolig skuffende

– Å si nei til en utredning, hører ingen sted hjemme. Dette er utrolig, utrolig skuffende. Alle partier snakker om viktigheten av å ha konkurranse. Men de tar ikke inn over seg bransjeglidningen som har vært. Dagens regelverk er ikke tilpasset tiden vi lever i, sier Magnus Birkelund, leder av bransjeorganisasjonen Virke Servicehandel, til Dagligvarehandelen.

– Jeg skulle likt å vite hva de synes om dagligvarebutikker som setter opp drivstoffpumper og ladepunkter. Er det greit? spør Birkelund oppgitt.

Flertallet fulgte ministeren

I forkant av behandlingen fikk komiteen inn fire skriftlige høringsinnspill fra næringen, som alle støttet representantforslaget. I tillegg lå det ved et brev fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) der hun blant annet skriver «jeg kan ikke støtte forslaget om åpne opp i regelverket for at bensinstasjoner og kiosker skal kunne få bevilling til salg av alkoholholdig drikk. Forslaget vil svekke et viktig virkemiddel for å begrense forekomsten av alkoholrelaterte skader og problemer.».

Kjerkol argumenterer med at alkoholholdige drikkevarer ikke er en vanlig vare på lik linje med andre varer som selges i dagligvarebransjen, at det i Hurdalsplattformen slås fast at regjeringen vil videreføre en restriktiv alkoholpolitikk, og at man ved å åpne for salg av alkoholholdig drikke fra servicehandelsbedrifter vil øke tilgjengeligheten av alkohol.

Det store flertallet i Helse- og omsorgskomiteen har i stor grad holdt seg til ministerens argumentasjon i sin innstilling.

Les innstillingen her

­

Powered by Labrador CMS