Frukt & grønt

– Sesongarbeidskraften som kommer til oss skal oppleve ryddige lønns- og arbeidsforhold, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Nytt kurs for arbeidsgivere i bær- og grøntnæringen klart

En samlet grøntnæring har tatt grep etter sommerens medieoppslag om arbeidsforhold i næringen. Nå er nytt kurs for alle arbeidsgivere i bær- og grøntnæringen klart.

Publisert Sist oppdatert

Næringen har gått sammen om å utvikle et nytt arbeidsgiverkurs for å øke kunnskapen og kompetansen som arbeidsgiver, for å sikre gode arbeidsforhold for sesongarbeidere. Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund, og Norsk Landbruksrådgiving står bak kurset.

– Sesongarbeidskraften som kommer til oss skal oppleve ryddige lønns- og arbeidsforhold. Dette kurset er et kollektivt kompetanseløft som vil være viktig for å ivareta gode arbeidsforhold framover. Det er lagt opp til rask gjennomføring i vinter av det obligatoriske kurset slik at alle produsentene er godt forberedt til neste års sesong, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, i en pressemelding.

Kursene gjennomføres som webinarer, og i tidsrommet desember til februar vil totalt 2000 bønder ta kurset før sesongen 2021 starter. Kurset vil ta for seg gjeldende regelverk, plikter og rettigheter, for å gi nytte og trygghet som gjør den enkelte produsent bedre rustet i møte med arbeidsrettslige problemstillinger.

– Arbeidsrett er komplekst. I motsetning til mange andre bedrifter med mange personer på lønningslisten, finner man ikke en egen HR-avdeling på den gjengse norske gård. Ansvaret og risikoen som ligger hos enkeltprodusenten er enormt. Men ved å vite hvor fallgruvene ligger, og skape arenaer der produsentene får god kunnskap og drøfter felles problemstillinger, vil de også være lettere å unngå, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør I Gartnerhallen SA, i en melding.

Powered by Labrador CMS