Kommentar

Vil la Støre styre: En rødgrønn regjering ledet av Arbeiderpartiet på lag med et sterkt SV er det beste for landets butikk- og kioskansatte, mener HK-leder Christopher Beckham. Foto: Lise Åserud, NTB

Butikk og dagligvare er politikk

Noen ganger sier folk at HK i Norge bør holde seg unna politikk, men det er en misforståelse.

Publisert Sist oppdatert

Nesten alle store saker HK jobber med, er politiske. Noen tenker kanskje politikk er når politiske ledere og stortingsrepresentanter sitter i debatt eller voterer. Men det er også politikk når vi jobber for en pensjon å leve av. Rett til hele, faste stillinger. Søndagen som en fridag for flest mulig. Feriepenger hvis du blir permittert. En klimapolitikk som kutter utslipp, bevarer og skaper arbeidsplasser, og samtidig sikrer de ansatte nødvendig kompetanse. Det er politikerne som bestemmer om vi får dette. Derfor gjør ikke vi i HK jobben vår hvis vi holder oss unna politikk.

HK skal ikke drive partipolitikk, og det gjør vi ikke. Det er ikke slik at HK i Norge støtter opp om Arbeiderpartiet som eneste parti i Norge. Jeg mener likevel det er viktig at du som jobber i butikk og kiosk får vite hvilke partier som vil jobbe for det samme som vi vil. For skal vi få gjennomslag for de sakene vi kjemper for, er vi helt avhengige av de folkevalgte som sitter på Stortinget og i regjering.

Det er de folkevalgte som vedtar lovene. Lover som regulerer pensjon, ferie, arbeidstid og arbeidsmiljø har direkte påvirkning på din arbeidshverdag. Derfor må vi snakke med politikerne. Vi må forklare hvordan ting henger sammen ute på arbeidsplassene, så de kan gjøre kloke vedtak på Stortinget.

De siste åtte årene har vist oss at det er forskjell på en Høyre-regjering og en regjering ledet av Arbeiderpartiet. Det betyr noe hvem som havner i regjeringskontorene og får flertall på Stortinget. Derfor er det viktig hvem du stemmer på.

Forskjellene mellom dem som har lite og dem som har mye øker. Denne utviklingen er et resultat av politiske vedtak. Høyre-regjeringen har prioritert milliarder i skattekutt til dem som har mest fra før, og strammet inn for vanlige folk. De har gjennomført kutt i barnetillegget til uføre, fjernet feriepenger til permitterte og ledige, og kuttet i ordningene til barn med skjeve tenner og dårlig syn.

Norge trenger en ny regjering som vil redusere forskjellene mellom folk, og som vil reversere de usosiale kuttene. Feriepenger til permitterte og ledige må bli en varig løsning, ikke midlertidig slik Høyre-regjeringen har gått inn for. Det er ikke godt nok.

Norge trenger en ny politisk retning. Vi trenger en regjering som sørger for et samfunn med små forskjeller, et rettferdig arbeidsliv med faste, hele stillinger og en sterk velferdsstat der fellesskapet stiller opp for dem som trenger det.

Vi trenger en Arbeiderpartiet-ledet rødgrønn regjering med et sterkt SV. Det har vi vedtatt at vi skal jobbe for i HK i Norge. Nå er det opp til deg. Din stemme er viktig, og det betyr noe hvem du stemmer på.

Den som stemmer, bestemmer. Godt valg!

Powered by Labrador CMS