Kommentar

På matprat.no kan forbrukerne hente inspirasjon til å bruke reinsdyrkjøtt på nye måter. Foto: Matprat//Torbjørn Tandberg

En rein suksesshistorie

For få år siden lå reinkjøttet bortgjemt nederst i frysedisken. I dag er etterspørselen større enn produksjonen.

Publisert Sist oppdatert

Reindriften er unik, som næring, kultur og livsform. Næringen utnytter ressursene i marginale fjell- og utmarksområder, den bidrar til næringsmessig mangfold, og er en sentral bærer av samisk kultur.

Reindriften betyr mye for sysselsetting og næringsutvikling i det samiske reinbeiteområdet. Dette gjelder særlig for Finnmark, der 70 prosent av reindriften i Norge finner sted. Reindriften bidrar til utvikling av annen virksomhet, som blant annet slakterier og næringsmiddelindustri, ulike typer vare- og utstyrshandel, og transport.

I 2010 lå reinkjøttet bortgjemt i nedrimede frysedisker. I dagens marked er reinkjøttet så populært at etterspørselen er større enn tilbudet. Vi kan velge mellom en rekke produkter, ikke bare skav og steik, i forbrukervennlige forpakninger, godt synlig for forbrukerne. Bedriftene har lagt ned betydelig innsats i ny emballasje som vekker positive assosiasjoner til naturen og historien bak kjøttet.

Reinkjøtt utgjør 1-2 prosent av den totale produksjonen av rødt kjøtt i Norge. Det er i gjennomsnitt tilgjengelig i underkant av 300 gram reinkjøtt til hver enkelt nordmann i løpet av ett år. Dette gjør reinkjøttet til et svært eksklusivt produkt.

Undersøkelser viser at den norske forbrukeren ønsker å spise mer reinkjøtt. Populariteten, bruken og kunnskapen om kjøttet ser ut til å øke på tross av at forbrukerne selv sier at kunnskapen kan være lav. De ønsker derfor mer kunnskap om hvordan kjøttet tilberedes, og ikke minst hvordan reindriftsnæringen foregår i Norge.

Den positive markedssituasjonen har gitt en betydelig økning i produsentprisen. Fra 2013 og fram til i dag har produsentprisen hatt en økning på hele 87 prosent.

Det er flere årsaker til den positive prisutviklingen. Det er økt profesjonalisering av bransjen, økt bevissthet fra reineierne om kvalitet, systematisk arbeid fra Markedsutvalget for reinkjøtt for å øke tilliten til norsk reinsdyrkjøtt og ingen import til redusert toll.

Markedsutvalgets aktiviteter bidrar til å skape positiv oppmerksomhet og spre informasjon om reindrift og reinkjøtt.

I reinkjøttbransjen er det flere mindre bedrifter, og midler til markedsføring av egne produkter er begrenset. Det er derfor viktig at hele verdikjeden fra vidde til bord bidrar til positiv oppmerksomhet og økt salg. Deltakelse på matfestivaler og andre matarrangementer bidrar til økt oppmerksomhet. Utover markedsføring av egne produkter vil deltagelse også bygge kompetanse i bedriftene. Gjennom pandemien har en rekke matarrangementer blitt avlyst. Jeg ser frem til en sommer og høst med matarangementer hvor reinkjøttbedriftene også er representert.

Det norske måltid har etablert seg som kanskje den mest sentrale og mest prestisjefylte konkurransen for norsk mat og drikke. De siste årene har reinkjøttbedrifter vært representert, og flere bedrifter har mottatt priser. Deltagelse har hatt stor betydning for videreutvikling og vekst, og ikke minst for synliggjøring av reindriften og reinkjøttet. Reinkjøttbedriftene bør ha som mål å gå videre til finalen når konkurransen arrangeres for 15. gang i 2023.

Økt tilgjengelighet av reinsdyrkjøtt av god kvalitet gir mange muligheter. En reinkjøttmiddag er ikke krevende å tilberede. For inspirasjon og matglede har Matprat lagt ut en rekke reinkjøttoppskrifter, hvor forbrukerne også får økt kunnskap om reindriftsnæringen. Lykke til og god middag!

Powered by Labrador CMS