Kommentar

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum forhandler om ny regjeringsplattform. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Muligheter og utfordringer

Regjeringen Gahr Støre er rett rundt hjørnet. Den vil bestå av statsråder fra Ap og Senterpartiet.

Publisert Sist oppdatert

Etter at SV forlot sonderingsbordet i Hurdal, er det klart at det blir en mindretallsregjering. Det kan bli tøffe tak og en uoversiktlig situasjon i Stortinget denne fireårsperioden. La oss ta en kikk inn i glasskulen for å se hva vi kan vente oss denne høsten og fremover.

Første post på programmet – sammen med nye statsråder - blir en regjeringsplattform fra Hurdal, som pressen muligens vil kalle plattformen fra rød-grønn-light-regjeringen. La oss bruke AS-regjeringen som arbeidstittel. Plattformen gir noen avklaringer i viktige spørsmål og definerer handlingsrom og forhandlingsrom for regjeringen, ikke minst i forhold til Stortinget. Virke har gitt innspill på dagligvareområdet, og vi ser for oss at noen av dem vil bli fulgt opp raskt og forhåpentlig forankret i plattformen:

  • Regjeringen vil ta opp grensehandelen og særlig peke på behovet for økt kunnskapsgrunnlag for å forstå årsaker og konsekvenser for arbeidsplasser og folkehelse. Vi tror det vil annonseres en stortingsmelding. Og vi tror ikke AS-regjeringen vil reversere særavgiftslettelsene på mineralvann og sjokolade- og sukkervarer. Antakeligvis heller ikke på øl, vin og snus, i hvert fall ikke i første omgang. Ny sukkeravgift kan imidlertid komme på dagsorden, men må utredes mer. Sp ønsker også redusert matmoms, men det vil ikke Ap og Finansdepartementet ha noe av.
  • Regjeringen vil ha en større verktøykasse for å fremme miljøomstilling, særlig i transport og på avfalls- og gjenvinningsområdet. På transportområdet vil AS-regjeringen styrke samarbeidet med næringslivet for å fremme grønn landtransport, og vi tror det vil settes fortgang i arbeidet med ladeinfrastruktur langs veinettet. På avfalls- og gjenvinningsområdet vil nye EU-krav til produsentansvar og gjenvinning følges opp, også dette forhåpentligvis i samarbeid med næringslivet og uten nye avgifter. Det blir viktig å forankre Handelens Miljøfond hos den nye regjeringen. Vi har også et håp om å få lagt om den forhatte grunnavgiften på drikkevareemballasje til en miljø/materialavgift, som graderer mellom fossilt og fornybart materiale.
  • Regjeringen vil ha flere distriktspolitiske virkemidler. Merkur-ordningen er under evaluering, og det utredes utvidelse av ordningen. Vi ser for oss en utvidelse både økonomisk og bransjemessig, til alle distriktsbutikker som selger dagligvarer. Opprettholdelse av butikknett over hele landet blir en viktig sak overfor AS-regjeringen.
  • Regjeringen vil ta tak i yrkesfagutdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Øverst på prioriteringslisten står yrkessjåførutdanning, kokker og arbeidskraft i grøntsektoren. Her må det handles raskt. Vi klarer nok ikke bare å basere oss på nyutdannet norsk arbeidskraft for å dekke mangelen på sjåfører i varetransporten, kokker og grønne hender. Arbeidskraften må også importeres. Her kan vi imidlertid møte motstand hos deler av fagbevegelsen.

Det bringer oss over til utfordringene. Det er nok størst grunn til å frykte innstramninger i arbeidsmiljøloven, skatteøkning for private bedrifter og eiere og nye reguleringer på dagligvareområdet.

  • AS-regjeringen vil sannsynligvis raskt stenge adgangen til midlertidige ansettelser (etter arbeidsmiljølovn §14-9 F) og begrense adgangen til innleie av arbeidskraft, slik at det kun tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. En samlet arbeidsgiverside er forberedt på innstramninger og protester.
  • Vi vil antakeligvis allerede i høst få økt formuesskatt for private eiere i næringslivet, både gjennom økt sats og gjennom lavere verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler. Ap har opplegget klart, delvis støttet av Sp, og med SV som aktiv pådriver. Selv om SV ikke blir med i regjeringen, vil AS-regjeringen strekke seg langt for å få til en budsjettavtale med SV denne høsten. Økt formuesskatt står høyt på prioriteringslisten. Virke vil i samarbeid med 10 andre næringsorganisasjoner be regjeringen om dialog, både direkte og ifm. skatteutvalget, som vi håper AS-regjeringen vil videreføre. Her skal det legges viktige føringer både for selskapsskatt og på grønne skatter.
  • AS-regjeringen vil være mindre opptatt av forenkling enn det Solberg-regjeringen har vært. Sp vil fjerne Regelrådet som har som oppgave å passe på etterlevelseskostnader for bedriftene av nye regler, og både Sp og Ap vil ha flere reguleringer på dagligvareområdet. De peker særlig på regulering av dagligvarehandelens egne merkevarer og på grossist/logistikkområdet. Lov om god handelsskikk for dagligvarebransjen og Dagligvaretilsynet er imidlertid så vidt kommet på plass, og det vil se rart ut med inngripende endringer raskt.

Fortsettelse følger. Første prøvestein blir statsbudsjettet. Solberg-regjeringens versjon kommer 12. oktober. AS-regjeringen vil legge frem sine endringer tre uker etter.

Powered by Labrador CMS