Kommentar

Avtroppende konkurransedirektør Lars Sørgaard vil ikke offentliggjøre hvor store forskjeller det er i de ulike kjedenes innkjøpspriser. Direktør for kommunikasjon og samfunns­kontakt i Coop Norge Bjørn Takle Friis håper den nye konkurransedirektøren vurderer det annerledes.

Oppsiktsvekkende hemmelighold fra Konkurransetilsynet

Det er grunn til å spørre seg hvem som er best tjent med Konkurransetilsynets beslutning om ikke lenger å offentliggjøre hvor store forskjeller det er i innkjøpsprisene i dagligvarebransjen.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2019 sendte Konkurransetilsynet sjokkbølger gjennom dagligvarebransjen og i Stortinget. Det hadde i mange år vært mistanker om store forskjeller i innkjøpspriser mellom aktørene i dagligvarebransjen, og at dette hemmet konkurransen. Mistankene var jevnlig blitt avvist av markedsleder Norgesgruppen og senest i 2018 beskrevet som «bare en myte».

Med betingelsene fra 2017 som utgangspunkt ble mistankene for første gang dokumentert med fakta og tall i Konkurransetilsynets gjennomgang. Rapporten viste at enkelte markedsledende leverandører hadde gitt Norgesgruppen over 15 prosent bedre innkjøpspriser enn Coop og Rema.

Selv om vi lenge har mistenkt store forskjeller, og i en årrekke appellert til Konkurransemyndighetene om å rydde opp i disse forskjellene, sjokkerte de enorme forskjellene både oss i Coop og flere andre som er tett på bransjen. Overskriftene som fulgte var en vekker for både politikere og forbrukere. Tallfestingen av forskjellene var svært viktig og bidro til en debatt som er helt nødvendig for å bidra sunnere konkurranse i bransjen.

Kartleggingens funn ble forsøkt dysset ned av Norgesgruppen, med påstander om at det ikke ga et fullstendig bilde og at antallet leverandører var få. Derfor var det viktig og nødvendig at funnene ble bekreftet av tilsynet høsten 2020 i en ny kartlegging av de største leverandørene basert på betingelser for 2018 og 2019. Denne gangen var det timingen av rapporteringen Norgesgruppen kritiserte.

Stortinget har med all tydelighet instruert Konkurransetilsynet om å forhindre usaklige forskjeller i innkjøpspriser, blant annet gjennom en årlig kartlegging. Noe som også kommer tydelig frem i Dagligvaremeldingen. Dessverre var det ikke like eksplisitt at åpenhet om funnene er viktig for den politiske debatten.

Når Konkurransetilsynet nå ikke lenger vil avsløre størrelsen på forskjeller, er det begrunnet med en frykt for at offentliggjøringen kan skade konkurransen. «Det er ikke meningen å dekke over eller dysse dette ned», siteres tilsynet på. Faktum er at tilsynet, sannsynligvis helt bevisst, nå dekker over sine feil og sin mangel på vilje til å lytte til Stortinget. Gjennom å hemmeligholde sikrer de at de i ro og mak kan fortsette å gjøre det de har gjort i mer enn et tiår. Ingen verdens ting.

Norske dagligvarekunder trenger å vite mer enn at det eksisterer forskjeller. De trenger å vite hvor store disse er, slik at hver enkelt kan ta aktive valg. Ikke minst trenger det å gjøres noe med forskjellene. La oss håpe, på vegne av alle norske forbrukere, at vi nå endelig får inn en konkurransedirektør som tar grep.

Powered by Labrador CMS