Kommentar

Faksimile

Upresist om lønnsoppgjøret

I stedet for å hausse opp forventningene til fremtidige lønnsforhandling, bør Dagligvarehandelen heller realitetsorientere partene.

Publisert Sist oppdatert

Are Knudsen er upresis i sin leder 4. juni om lønnsoppgjøret mellom Virke og Handel og Kontor. Han påstår at oppgjøret «på ingen måte er nok til å demme opp for prisveksten vi har sett de siste årene», og at dette var bakgrunnen for skepsisen blant HKs medlemmer i uravstemningen. 

Hvis så er tilfelle, er utfordringen at forventningene ikke er i tråd med realitetene.

Hvis så er tilfelle, er utfordringen at forventningene ikke er i tråd med realitetene. Da er det viktig at vi klarer å skape en felles forståelse av lønnsutviklingen i bransjen. 

Faktum er at lønnsutviklingen i varehandelen har vært historisk god de siste ti årene. Virke legger alltid frontfagsresultatet til grunn som ramme for våre forhandlinger, og forventet prisstigning er som kjent en viktig faktor i frontfagsforhandlingene. De siste ti årene har lønnsveksten i frontfaget totalt vært på 34,5 prosent, mens varehandelen har hatt en lønnsvekst på totalt 39,7 prosent. I 2019 og i 2023 landet riktignok varehandelen i Virke marginalt under rammen, men dette har vært unntaket. Det blir derfor misvisende å skape inntrykk av at lønnsveksten har vært lavere i varehandelen enn i samfunnet ellers.

I stedet for å hausse opp forventningene til fremtidige lønnsforhandling, bør Dagligvarehandelen heller realitetsorientere partene.

Powered by Labrador CMS