Kommentar

Hele 65.000 nordmenn tok turen til Nordby-senteret i Sverige den første helgen etter at innreiserestriksjonene ble opphevet. Foto: Audun Braastad, NTB scanpix

Vi forventer raske tiltak

Grensehandelen må reduseres for å sikre norske arbeidsplasser og verdiskapning i hele verdikjeden for mat og drikke.

Publisert Sist oppdatert

Grensehandel påvirker norsk økonomi negativt gjennom tapt verdiskapning, færre arbeidsplasser og at staten mister inntekter fra avgifter på varer som kjøpes. De to siste årene har grensehandelen gått opp og ned i takt med smitteverntiltakene. Når grensene i praksis har vært stengt, har det blitt tydelig hvor enorme summer grensehandelen faktisk utgjør.

En rapport fra Menon Economics, utarbeidet for Virke i april 2021, viser at stans i grensehandelen under pandemien ga 8,6 milliarder kroner i økt omsetning av utvalgte kategorier som alkoholfri drikke, kjøtt, snacks og tobakk i norske dagligvarebutikker og drikkevarer hos Vinmonopolet i 2020.

Nå som grensa på nytt åpnes, forventer vi at grensehandelen vil ta seg opp igjen. Dette så vi tydelig i fjor; mot slutten av 2021 var grensehandel raskt på vei opp til 2019-nivå, før innstrammingen i smitteverntiltakene igjen førte til at færre dro over til Sverige for å handle.

God konkurranse er viktig, og bidrar til at vi forbrukere får lavere priser og bedre utvalg. Men butikkene må ha like muligheter til å konkurrere om kundene. De store avgiftsforskjellene mellom Norge og Sverige gjøre det vanskelig for norske dagligvarebutikker ved grensa å konkurrere mot sine svenske rivaler.

Vi ser at avgiftspolitikk virker, og reduksjonen av særavgifter på grensehandelsvarer i statsbudsjettet for 2021 var et skritt i riktig retning. Fjerningen av sjokolade- og sukkeravgiften fra 1.1.2021 og mineralvannavgiften fra 1.7.2021 har bidratt til prisfall på mat og drikke i 2021. Prisene falt med 1,6 prosent fra januar 2021 til januar 2022. Prisfallet har vært særlig sterkt på mineralvann høsten 2021. Det er en viktig lokkevare i grensehandelen.

Det er imidlertid fortsatt store avgiftsforskjeller mellom Norge og Sverige. En ytterligere reduksjon av særavgifter vil bidra til at vi kan beholde en større del av omsetningen og arbeidsplassene i Norge.

Vi får dessverre ikke gjort noe med at grensehandelen tar seg opp igjen på kort sikt, men i Hurdalsplattformen har regjeringen lovet at den skal ta grep for å tette handelslekkasjen. Vi forventer at de følger opp dette raskt, og at det innebærer en harmonisering av avgiftsnivået på typiske lokkevarer på norsk og svensk side av grensa.

Grensehandelsalliansen, som Virke er en del av, jobber blant annet for økt kunnskap om nordmenns grensehandel. Grensehandelsalliansen har, etter et godt møte med næringsminister Jan Christian Vestre i januar, tatt et initiativ overfor Nærings- og fiskeridepartementet og bedt om et videre samarbeid. Formålet er blant annet å bidra til deling og formidling av kunnskap som Grensehandelsalliansen besitter om grensehandel. Gjennom en kunnskapsbasert tilnærming er det større sannsynlighet for at vi kommer fram til gode tiltak som bidrar til å redusere grensehandelen. Dette er viktig for hele verdikjeden for mat og drikke: landbruket, næringsmiddelindustrien, dagligvarehandelen, og til syvende og sist – norske forbrukere.

Powered by Labrador CMS