Nyheter

Ugressmiddelet i Roundup får ny tiårsgodkjenning av EU.

Det omstridte ugressmiddelet glyfosat får EU-godkjenning i ti nye år

EU utvider godkjennelsen til det omstridte stoffet glyfosat, som blant annet brukes i ugressmiddelet Roundup, i ti nye år.

Publisert Sist oppdatert

Verdens helseorganisasjon (WHO) kom i 2015 til at glyfosat kan være kreftframkallende, men det bestrides av blant annet USAs miljøetat EPA og EUs kjemibyrå.

15. juni i år ble en ny rapport om ugressmiddelet oversendt myndighetene i EU. I et sammendrag av den 11.000 sider lange rapporten slås det fast at glyfosat ikke er kreftfremkallende.

Gjennom EØS-avtalen har Norge implementert EUs regelverk for plantevernmidler. I Norge er preparater med glyfosat blant de mest brukte plantevernmidlene.

Strid i EU

I oktober greide ikke EU-kommisjonen å bli enig om tillatelsen skulle forlenges.

– For å balansere ulike hensyn har kommisjonen kommet fram til å fornye tillatelsen til glyfosat betydelig kortere enn det som er mulig, heter det i en uttalelse fra kommisjonen.

De innfører også restriksjoner på bruk av glyfosat som tørkemiddel før innhøsting. I tillegg innfører de regler som er ment å beskytte planter og organismer som ikke skal bekjempes.

Svært effektivt middel

Miljøvernorganisasjoner har motsatt seg en ny godkjenning, som mener det er skadelig for både mennesker og natur.

Glyfosat er effektivt mot svært mange arter og tas opp gjennom bladene og andre grønne plantedeler. Middelet selges under flere handelsnavn.

Konsernet som står bak Roundup, Bayer, sier at middelet har blitt brukt av bønder i flere tiår og at studier viser at det er trygt. Roundup har blitt solgt siden 1976.

Powered by Labrador CMS