Det pågår et fugleinfluensautbrudd blant melkekyr i USA. FHI følger nøye med på situasjonen. Denne kua er norsk og er ikke smittet.

FHI følger med på fugleinfluensautbrudd blant melkekyr i USA

FHI følger med på det pågående fugleinfluensautbruddet blant melkekyr i USA, men mener det er lav risiko for at viruset utvikler seg til å smitte mellom mennesker.

Publisert

– Det er grunn til å følge tett med på utviklingen av dette utbruddet, sier fungerende smitteverndirektør Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet (FHI). 

Vedvarende smitte mellom pattedyr kan gjøre at viruset smitter mer effektivt til og mellom mennesker, og i ytterste konsekvens til et utbrudd.

– Vi anser imidlertid risikoen for dette som lav på nåværende tidspunkt, sier Berg.

Utbruddet i USA ble oppdaget i mars og pågår fortsatt. Dette er første gang det er oppdaget utbrudd av fugleinfluensa hos kyr. Det er ikke oppdaget smitte utenfor USA. Tre gårdsarbeidere er smittet etter direkte kontakt med syke kyr. De har kun utviklet milde symptomer.

– Sporadiske tilfeller av smitte til mennesker etter eksponering for syke dyr er ikke uventet. Det er ingen tegn til at det har foregått smitte mellom mennesker, sier Berg.

Mattilsynet har ikke mistanke om fugleinfluensa hos storfe i Norge.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS