Mattilsynet beklager feil i budskap om vold mot gris

– Flere medier refererer til brev Mattilsynet har sendt til svinenæringen om vold mot gris. Deler av innholdet i brevene er feil. Dette beklager vi på det sterkeste, skriver tilsynet i en pressemelding.

Publisert

Det var onsdag at meldingen om vold mot gris gikk ut fra Mattilsynet. Nå går tilsynet ut med en korrigering og beklagelse.

– Gjennom brevene kan det virke som det et er stort omfang av saker og en økning over tid. Det har vi ikke grunnlag for å si. Bakgrunnen for brevene er et fåtall, men alvorlige saker vi har avdekket ved slakteritilsyn. Mattilsynet ønsket å informere næringen om dette tidlig, men ser i ettertid at vi burde hatt en bedre dialog med næringen i forkant av et eventuelt brev, heter det i en pressemelding.

– I brevene kan det se ut som om Mattilsynet mener at de voldstilfellene vi har sett kan ha sammenheng med en spesifikk avlslinje (TN70). Det har vi ikke grunnlag for å si.

Mattilsynet har torsdag hatt et dialogmøte med svinenæringen der tilsynet har beklaget feilene og diskutert de forholdene som ble omtalte i brevene.

– Alle involverte parter er enige i at de enkeltsakene det er snakk om er svært alvorlige og at det er nulltoleranse for vold mot dyr. Vi har et felles ønske om godt samarbeid mellom Mattilsynet og næringen i oppfølgingen av slike uakseptable enkeltsaker i fremtiden. Vi vil også gjennomgå våre interne rutiner, og i fortsettelsen ha jevnlig dialog med næringen om dyrevelferd, slik vi har på andre områder, uttaler tilsynet.

Powered by Labrador CMS