Nyheter

Dyrere brus bidro til prisveksten på mat og alkoholfrie drikkevarer i april i år.

Matvareprisene opp 1,7 prosent siste 12 måneder

Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer har steget 1,7 prosent det siste året. I april steg prisene med 1,0 prosent.

Publisert Sist oppdatert

­I dag kom det nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,4 prosent fra april i fjor til april i år. Økte priser på strøm og drivstoff forklarer mye av oppgangen, ifølge SSB.

Dyrere ost og brus

– Matvareprisene steg med 1,0 prosent fra mars til april i år. I samme periode i fjor var det et moderat fall i disse prisene. De sterkere vekstratene fra mars til april i år sammenlignet med i fjor gjør at 12-månedersendringen i KPI er større i april enn i mars, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB til NTB.

SSB viser til at påskerelaterte tilbudskampanjer viste seg i matvareprisene, da det ble registrert nedgang i prisene på typiske påskevarer som kaffe, spisesjokolade, appelsiner, pølser, ketsjup og sennep.

Til tross for fall i disse prisene økte prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer samlet sett fra mars til april. Det var blant annet varegruppene brus og andre leskedrikker, og ost som bidro til prisoppgangen.

Virke: Moderat økning

– Årsveksten i matprisene er moderat. Det er positivt for forbrukerne i en tid med høye priser på strøm og drivstoff, sier Vibeke Andersen, bransjedirektør for dagligvare i Virke, i en pressemelding.

I perioden 2010-2021 har matprisene vokst mindre enn prisene ellers i samfunnet. Virkes egne beregninger, basert på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at årlig, gjennomsnittlig vekst i matprisene i perioden var 1,4 prosent. Den gjennomsnittlige prisveksten i samme periode var på 2,1 prosent. I 2021 gikk matprisene ned med 2 prosent (SSB).

– At matprisene har en moderat vekst de siste tolv måneder bekrefter dette bildet, sier Andersen.

Matvareprisene svinger mye gjennom året, gjerne etter faste mønstre. Prisene på mat og drikke går normalt ned i tilbudsperioder som før jul, påske og skolestart, og går opp i februar og juli blant annet som følge av prisjusteringer fra leverandørene. Matvareprisene bør derfor ses over tid.

Strømmen drar opp

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 39,4 prosent fra april 2021 til april 2022. Tolvmånedersendringen er med dette høyere enn den var i mars da den var på 23,8 prosent.

Fra mars til april steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie med hele 14 prosent.

– Det er først og fremst økte priser på strøm og flybilletter som gjør at vi får denne økningen i veksttakten, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Fra mars til april i år steg prisene på strøm og passasjertransport med fly med henholdsvis 14 og 39 prosent. I samme periode i fjor steg prisene på strøm med 1,1 prosent, mens de estimerte prisene på passasjertransport med fly steg med 6,9 prosent.

Powered by Labrador CMS