Nyheter

Stina Kildedal-Johannessen og Andreas Haugane i Hansa Borg Bryggerier, som har vært en av pådriverne bak løsningen med resirkulerbare plastglass.

Resirkulerbare plastglass på vei til Festival-Norge

Resirkulering av plastglass kutter miljøbelastningen fra festivaler og konserter. Ett år pandemiforsinket rulles løsningen ut med garanti for resirkulering.

Publisert Sist oppdatert

Drikkeglass av plast har vært en miljøutfordring for norske konsertarrangører. Plastglassene forsøpler festivalområdene, og etter bruk har det verdifulle plastmaterialet blitt brent som søppel. Løsningen fant drikkevarebransjen hos verdens beste pantesystem, Infinitum.

Fra i sommer kan Infinitum hente plastglass fra festivaler, konsertsteder eller andre arrangementer, og garanterer at alle resirkuleres, heter det i pressemeldingen fra Hansa Borg Bryggerier og Infinitum.

Initiativ fra bransjen

Det var Hansa Borg Bryggerier som i 2019 tok initiativ til et samarbeidsprosjekt i bransjen for å finne en bærekraftig løsning for festivalglass i Norge.

– Det er ulik praksis med materialvalg og type drikkeglass på konserter, festivaler og større arrangementer. EUs plastdirektiv har som mål å få ned bruken av unødvendig engangsplast, og skal vi oppfylle dette målet måtte noe gjøres, sier Stina Kildedal-Johannessen, leder for kommunikasjon og bærekraft ved Hansa Borg Bryggerier.

Planen for utrulling av den nye løsningen var klar i fjor sommer, men siden nesten alt av festivaler og arrangementer måtte utsettes eller avlyses på grunn av pandemien, har partene ventet med å kommunisere løsningen til i år.

Administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum håper så mange som mulig griper sjansen til å bli med på ordningen. Drikkeglassene i PET-plast har det laveste CO2-avtrykket av alle plastglass på markedet i dag, når de samles inn og resirkuleres.

– Analysene viser at resirkulerte plastglass belaster miljøet mye mindre enn alternativene, sier Maldum.

Enkel og ubyråkratisk løsning

Direktør Erlend Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen sier løsningen er en god nyhet, kanskje spesielt for de mindre arrangørene.

– Den nye miljøløsningen er enkel og ubyråkratisk. Til en pris alle drikkevareleverandører og arrangører lever godt med, vil panteselskapet Infinitum hente brukte plastglass og resirkulere dem. På denne måten unngår vi forsøpling, vi reduserer bruken av olje, og vi styrker den sirkulære økonomien i Norge, sier Fuglum.

For arrangører rundt om i Norge kan det være vanskelig å finne en bærekraftig løsning i et marked som tilbyr mange ulike plastmaterialer. Det nye systemet løser dette problemet, uansett størrelse på arrangementet.

– Hensikten med den nye løsningen er ikke å innføre en absolutt standard, men å finne et system som er bedre for miljøet og som samtidig er tilgjengelig for hele bransjen og for alle arrangementer, sier Stina Kildedal-Johannessen i Hansa Borg Bryggerier.

For å oppnå bærekraftig og sirkulær gjenvinning er det en grense for hvor mye resirkulert råstoff en PET-flaske/-glass kan inneholde. De nye festivalglassene fra Hansa Borg Bryggerier inneholder 80 prosent resirkulert plast. Dette er anbefalt resirkuleringsgrad for å bevare plastens tekniske egenskaper, best mulig materialgjenbruk og resirkuleringsgrad, samt resirkuleringsnivået som gir lavest CO2-avtrykk og miljøpåvirkning.

Ingen pant

Infinitum vil ikke organisere pant på det enkelte krus, men arrangøren kan sette opp løsning med pant på krusene som et effektivt insentiv for høy innsamlingsgrad.

Når krusene er samlet inn, legges de i Infinitum sine standard manuelle sekker (samme type sekk som brukes til flasker og bokser med pantmerke). Sekkene merkes på samme måte, etikett med navn og strekkode for arrangøren.

Powered by Labrador CMS