Nyheter

Det er flertall på Stortinget for å innføre et forbud mot salg av energidrikk til barn under 16 år, skriver TV 2.

Salg av energidrikk til barn under 16 år blir forbudt

Tirsdag ble det flertall i Stortinget for en rekke saker som angår barn og unge. Blant annet blir det innført 16-års aldersgrense for kjøp av energidrikker.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg er det flertall på Stortinget om et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år. Innstrammingene er en del av behandlingen av folkehelsemeldingen.

Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth sier hun er glad for at Ap og Senterpartiet har fått med SV og Rødt på det hun beskriver som gode tiltak som kan beskytte barn og unge mot reklame og varer som gir dårlig helse.

– Mengden reklame barn og unge utsettes for, påvirker matvaner og helse – og stadig flere barn rammes av overvekt. Da må vi ta grep der vi kan for å beskytte og forebygge, sier Myrseth til NTB.

Frp er uenige i forslagene

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud er ikke fornøyd med at stortingsflertallet nå stiller seg bak forslaget i helse- og sosialkomiteens innstilling til ny folkehelsemelding.

– Det er åpenbart ingen begrensninger for forbuds- og formynderpolitikken til de rødgrønne partiene så lenge det er i «det godes tjeneste». Frp vil legge til rette for at det skal være enkelt for ungdom å ta sunne og opplyste valg, men det må være grenser for hvor inngripende politikken skal være for folk og næringsliv, sier Hoksrud.

Hoksrud: – Får tak i energidrikk uansett

Til TV 2 forklarer Hoksrud at han heller ikke er enig i forbudet mot salg av energidrikk til barn under 16 år.

– De som er under 16 år, får tak i energidrikk uansett, sier han og mener informasjon til barn og unge hadde vært veien å gå.

Cecilie Myrseth (Ap) er ikke overrasket over at Hoksrud er uenig i forslagene.

– Intet nytt under solen her. Det er helt forventet at Fremskrittspartiet er imot å innføre tiltak som vi vet kan bedre barn og unges helse.

Vil slå hardere ned på ulovlig markedsføring

I tillegg til de to forslagene er det flertall for at søvn skal få en større plass i folkehelsearbeidet. I tillegg er det flertall for økt sanksjonering av skjønnhetsklinikker og influensere ved ulovlig markedsføring av blant annet Botox og fillers.

– Det opprører meg at så mange bryter loven når vi vet at konsekvensen er økt kroppspress, og at det kan være skadelig for barn og unge som eksponeres for slik reklame. Det er så ugreit. Advarsler i seg selv er åpenbart ikke nok for å få bukt med problemet, sier Myrseth.

– Vil utgjøre en forskjell

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, er svært fornøyd med Stortingets vedtak.

– Vi er mange som har jobbet lenge for dette, så vi er skikkelig glade nå. Dette vil være med å utgjøre en forskjell. Forskning viser at det er en direkte sammenheng mellom mengden reklame barn ser, og kaloriinntak. Derfor er det så viktig å begrense reklamen, sier Gerhardsen.

Hun peker på at det ofte rettes kritikk mot at politikerne gjør for lite for folkehelsen, men takker for at det de velger å sette barns helse først i denne saken.

– Ett av fem barn i Norge har overvekt eller fedme. Globale anslag tilsier en økning på 100 prosent innen 2035 om vi ikke gjør noe. Dagens nyhet viser at vi har modige politikere som tør å ta nødvendige beslutninger for helsens skyld.

– Modig beslutning

Generalsekretær Frode Jahren i LHL sier det er en gledens dag at det strammes kraftig inn på markedsføring av usunne produkter mot barn og unge.

– Barn og unge utsettes daglig for en stor eksponering for usunne produkter, blant annet på Tiktok og andre digitale kanaler. Vi tror dette forbudet nå gir et sterkere vern for barna, sier Jahren.

– Usunt kosthold i ung alder kan gi store livsstilsutfordringer som voksen. Det er derfor et samfunnsansvar å verne barn mot usunne produkter. Dagens flertall tar en modig og riktig beslutning, sier Jahren.

Powered by Labrador CMS