Økologi

Klarer ikke å skille norsk fra import

Siden 2018 har Landbruksdirektoratet arbeidet for å fremskaffe tall som skiller mellom økologisk import og norskprodusert vare. Heller ikke i år har de fått det til.

Publisert Sist oppdatert

25. mars legger Landbruksdirektoratet frem rapporten «Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer for 2021».

– På tide med tall for øko-import

Dagligvarehandelen har flere ganger skrevet om at interesseorganisasjonene innen landbruk og økologi har vært utålmodige i saken. Så lenge man ikke klarer å fremskaffe tall for hvor stor importen er innen ulike kategorier, kan man heller ikke si noe sikkert om hvor stort potensial det er for økologisk produksjon i Norge, er ett av argumentene.

Senest i november i fjor uttalte daglig leder av Økologisk Norge, Markus Hustad, seg til Nationen om saken.

– Nå er det på tide å få på plass tall for øko-importen så vi får dokumentert hvor stort potensialet er for mer norskprodusert, økologisk mat. Mer norsk øko-mat vil være bra for miljøet, vår matsikkerhet og for norske bønder, som i dag tjener altfor lite. Det må Sandra Borch (Sp) som ny landbruksminister følge opp, sa han.

Men heller ikke i rapporten for 2021 vil Landbruksdirektoratet skille mellom import og norskproduserte økologiske produkter.

– Tallene skiller ikke på norsk og import. Det er noe det ikke finnes en løsning for, per dags dato, opplyser kommunikasjonsdirektør Robert Rønning.

Omsetning i dagligvare

De to siste årsrapportene har heller ikke inneholdt tall for omsetning av økologisk mat og drikke i den aller største salgskanalen, dagligvarehandelen, noe som også har måttet tåle kritikk. Tidligere ble omsetningstallene levert av Nielsen IQ.

– Jeg vet at mange er utålmodige etter å få omsetningstallene for dagligvarehandelen. Vi har et stort håp om å få på plass gode tall til neste års rapport, sa adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet da han la frem øko-rapporten for 2020 for et år siden.

– Blir det med omsetningstall fra dagligvarehandelen denne gangen?

– I årets rapport kommer en kortfattet oversikt over omsetning i dagligvare med tall vi selv har hentet fra dagligvareaktørene, sier Robert Rønning. Han legger til at de ikke er ferdig med å bearbeide tallene, og foreløpig er det litt usikkerhet knyttet til blant annet om de er sammenlignbare.

– Inntil Landbruksdirektoratet har en god og varig løsning på plass, vil vi etterstrebe løsninger hvor vi selv innhenter og bearbeider data fra dagligvarekjedene og andre omsetningsledd, legger han til.

Les mer om økologiske salgstall og mye mer om økologi i denne ukens papiravis, der vi har et eget Øko-bilag.

Powered by Labrador CMS