Økologi

Landbrukets Økoløft ønsker å utfordre dagligvarekjedene når det gjelder økologi.

Landbrukets Økoløft vil utfordre kjedene mer

Landbrukets Økoløft jobber for økt produksjon, omsetning og forbruk av norsk økologisk mat. Nå ønsker prosjektleder Kari Marte Sjøvik å utfordre dagligvarekjedene.

Publisert Sist oppdatert

– Vi startet med Landbrukets Økoløft i 2016 for å øke produksjonen og få flere bønder til å legge om til økologisk drift. Etter hvert ble det viktig å se mer på marked og politikk da dette henger tett sammen. I fjor løftet vi blant annet kravet om å få på plass et tallfestet mål og å redusere risikoen til produsentene, og da må det noen politiske og offentlige mål på banen, mener Sjøvik.

For å øke omsetningen av norskprodusert økologisk mat, har kjedene valgt ut inspirasjonsbutikker. Sjøvik forteller at de ønsker å løfte inspirasjonsbutikkene ytterligere.

– Vi vil utfordre kjedene på hva butikkene konkret kan gjøre for å inspirere og ikke bare ha en god omsetning av øko-varer. Vi ønsker å løfte inspirasjonsbutikkene og bruke dem mer aktivt, og vil også utfordre kjedene til gårdsbesøk. Vi vil også fremheve at økologi bør være et godt valg for forbrukere som ønsker å handle i bærekraftig, sier prosjektlederen.

– Ha med kjedene

– Hva ønsker dere at dagligvarekjedene skal gjøre?

– Vi ønsker at de markedsfører og synliggjør økologiske produkter bedre. Vi skal ha et møte med dem, der vi også vil snakke med dem om hvordan de ønsker å bruke inspirasjonsbutikkene fremover.

I 2024 har Økoløft et nytt tiltak som går på å synliggjøre den skjulte etterspørselen etter økologisk mat sammen med Agrianalyse.

– Vi må ha med kjedene hvis vi skal få til dette.

Har Invitert landbruks- og matministeren

Landbrukets Økoløft har invitert landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) ut på tur til øko-bønder.

– Det kan foreligge et behov for å vise hvordan øko-produksjonen foregår til dem som skal ta politiske avgjørelser i landbrukspolitikken framover. Vi vil vise hvordan vi kan bruke det offentlige som en muskel til å selge mer økologisk. Vi må beholde økobøndene vi og fremsnakke dem.

Mer synlighet på matfestivaler er et annet tiltak Landbrukets Økoløft vurderer.

– Tidligere hadde vi et eget forbrukermøte, men nå prøver vi å jobbe mot matfestivaler og løfte frem økologi der. Her møter vi folk som kanskje ikke er så opptatt av dette, men de er veldig opptatt av mat.

Være synlig

– Hva blir veien videre nå?

– Å være synlig og få et kompetanseløft for økologisk mot forbrukerne, butikkene og i hele spekteret egentlig, sier Sjøvik.

Powered by Labrador CMS