Økologi

Nordmenn er positive til økologisk landbruk, men har ikke så mange meninger om dyrkningsmetoden, viser ny forskning. Arkivfoto

Nordmenn har lite kunnskap om øko-mat

Ny, europeisk forskning viser at europeiske forbrukere ønsker strengere reguleringer av økologisk produksjon. Norske forbrukere har vesentlig mindre kunnskap om økologi enn forbrukere i andre europeiske land.

Publisert Sist oppdatert

I forskningsprosjektet Organic-Plus jobber forskere fra Norge og andre europeiske land med å finne gode alternativer til produkter som i dag brukes i økologisk landbruk, som kobber, antibiotika, syntetiske vitaminer, plastdekke og torv.

Vil fjerne plast og antibiotika

Forskerne har gjennomført en spørreundersøkelse i syv europeiske land: Frankrike, Italia, Norge, Polen, Spania, Storbritannia og Tyskland. Det var i alt 38 spørsmål om matvaner, forbruk av økologisk mat, bruk og gjenkjenning av matmerker, tillit til matsystemet, utfasing av uønskede innsatsfaktorer i økologisk landbruk og regulering av disse innsatsfaktorene. I alt 15.000 respondenter fra de syv landene deltok.

Det var størst enighet om at det er viktig å fase ut bruken av antibiotika og plastemballasje.

– Det kan skyldes at dette er spørsmål som vi omgis med til daglig og derfor er spesielt bevisste på, sier Sifo-forsker Gunnar Vittersø, som er en av de norske deltakerne i Organic-Plus og ansvarlig for å undersøke forbrukernes holdninger til økologisk landbruk.

Høy tillit til norsk matproduksjon

De som ofte spiser økologisk mat, ønsket en strengere regulering enn andre. Og det var langt flere nordmenn som ikke hadde noen mening om bruken og reguleringen av produktene sammenlignet med utvalget som helhet.

– Den manglende erfaringen eller interessen for økologisk mat, i tillegg til stor grad av tillit til at norsk matproduksjon i utgangspunktet er trygt ivaretatt, kan også være forklaringer på at Norge skiller seg ut i undersøkelsen, fremholder Gunnar Vittersø.

Ola Nordmann «vet ikke»

Først fikk respondentene litt informasjon om enkelte innsatsfaktorer, som antibiotika, og hva som kunne være problematisk med dette. Deretter ble de spurt om man burde tillate det, forby det, regulere det strengere eller mindre strengt i økologisk landbruk – eller man kunne svare «vet ikke». Akkurat det var det svært mange av de norske deltakerne som gjorde.

– I den norske gruppen er det veldig mange sier «vet ikke» mange flere enn i de andre landene. Dette er jo komplekse spørsmål, men det skyldes også mangel på kunnskap, tror forskeren.

Blant annet har 50 prosent av de norske forbrukerne ingen mening om bruk av kobber i økologisk landbruk. Det brukes som plantevernmiddel mot sopp og råte.

Nesten 60 prosent av de norske respondentene hadde heller ingen mening om bruk av torv i landbruksproduksjon, noe forskeren synes var overraskende.

Ser ikke øko-fordelene

Deltakerne i undersøkelsen vil generelt ha strengere regulering enn i dag – og mange vil forby både antibiotika og plastduker helt i økologisk produksjon. Men i Norge er andelen som vil forby noe langt lavere enn i andre land.

– Det kan være fordi vi for eksempel bruker mindre antibiotika enn andre. Men bevisstheten rundt disse innsatsfaktorene er helt klart større i de andre landene som deltok, fastslår forskeren.

Også når det gjelder påstander om fordeler av økologisk mat, var «vet ikke»-kategorien høyere hos oss enn i resten av Europa. Totalt fikk forbrukerne servert ni påstander om fordeler, som at økologisk mat er bedre for miljø, biodiversitet, jordhelse og klima. Her var det stor oppslutning i positiv forstand.

Den påstanden som var lavest rangert, handlet om fordelaktig smak eller kvalitet.

– De fleste har fått med seg miljøfordelene. Men relativt store andeler sa «vet ikke» eller hadde ingen mening i Norge. Det er kanskje ikke nok kunnskap om eventuelle fordeler med økologisk mat her i landet, sier forskeren, som tror mer kunnskap vil kunne bøte på dette.

Spiser økologisk sjeldnere

I tillegg til å kunne og mene mindre om økologisk mat enn resten av Europa, spiser vi også økologisk langt sjeldnere enn dem. Norge og Storbritannia var landene med flest forbrukere som aldri spiser økologisk mat.

– Mange har positive assosiasjoner til økologisk produksjon. Men vi spurte også om hva som er problematisk med denne driftsformen, forteller forskeren. Her fikk de blant annet svar om at det er ensomt å være økologisk bonde, noen er bekymret for om økologisk drift gir nok mat til alle, det er dyrere, og utvalget er for dårlig. I tillegg reagerer forbrukere på at mange av de økologiske produktene er importerte.

Resultatene fra forbrukerundersøkelsen ble lagt frem på et webinar i slutten av januar, og er også å finne på Sifos hjemmeside.

Powered by Labrador CMS