Økologi

Den endringen som i økologiregelverket innebærer størst konsekvenser for norske virksomheter, er et fremtidig forbud mot dyrking i avgrenset medium i økologiske veksthus. Arkivfoto fra Voll gartneri.

Utsetter nytt økologiregelverk

Mattilsynet melder at det nye økologiregelverket i EU er utsatt i ett år, til 1. januar 2022. Det får følger også for Norge.

Publisert Sist oppdatert

EUs nye regelverk for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter skulle etter planen tre i kraft ved årsskiftet. Nå blir ikrafttredelsen mest sannsynlig utsatt med ett år, skriver Mattilsynet i på sine nettsider.

Endelig vedtak er ventet senere i høst. Regelverket vil ikke bli gjeldende i Norge før etter at det er tatt inn i EØS-avtalen. Det er ikke avklart når dette vil skje. Det er også foreslått å utsette øvrige datoer for overgangsordninger med ett år i det nye økologiregelverket.

Det nye økologiregelverket vil få en del endringer for å fremme et tydeligere regelverk, med utfasing av en del unntak fra regelverket. Blant annet er det et mål å fremme god dyrevelferd og ivareta naturlig dyreatferd. I den anledning vil det komme et nytt krav om at okser skal ha tilgang til lufteareal eller beite i hele produksjonsperioden.

Det blir også et økt minimumskrav til å benytte lokale råvarer i fôr til husdyr i det nye regelverket, og det er foreslått endringer som skal fremme økt bruk av økologisk formeringsmateriale for dyr og planter. Den endringen som imidlertid innebærer størst konsekvenser for norske virksomheter, og som du har kunnet lese om i Dagligvarehandelen, er et fremtidig krav om dyrking i jord og forbud mot dyrking i avgrenset medium i økologiske veksthus.

Powered by Labrador CMS