En rekke aktører innen økologisk matproduksjon synes at Landbruksdirektoratets produksjons- og omsetningstall ikke gir et godt nok bildet av den faktiske situasjonen i markedet.

Landbruksdirektoratet lytter til kritikken og inviterer til dialog om øko-tall

Landbruksdirektoratet «avkrefter med all mulig tydelighet» at det har en agenda om å snakke ned det økologiske markedet. – Vi noterer oss rådene fra Kolonihagen, og inviterer mer enn gjerne til dialog om behov og ønsker for økostatistikken, sier seksjonssjef Christine Kleppe.

Publisert Sist oppdatert

Arnt Ove Dalebø Englund, innovasjonsdirektør i Kolonihagen, gikk nylig ut mot Landbruksdirektoratets tall over produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. 

Han mener at statistikken er omtrentlig, i beste fall, og at det skaper et feilaktig bilde av hvordan økologisk matproduksjon faktisk utvikler seg.

– Landbruksdirektoratet gjør ikke jobben sin, rett og slett. Du får nesten inntrykk av at øko skal prates ned, sa Dalebø Englund.

Ønsker dialog

Landbruksdirektoratet forsikrer i sin kommentar at det overhode ikke har til hensikt å snakke ned øko-næringen.

– Vi forsøker å være tydelige på hva tallene vi presenterer sier noe om, og hva de ikke sier noe om. Og vi vil avkrefte med all mulig tydelighet at vi har en agenda om å snakke ned det økologiske markedet, understreker Christine Kleppe, seksjonssjef for statistikk og analyse.

– Vi noterer oss rådene fra Kolonihagen, og inviterer mer enn gjerne til en dialog om behov og ønsker for økostatistikken, legger hun til.

Opptatt av øko-tall i sluttleddet

Kleppe understreker overfor Økologisk24 at Landbruksdirektoratet, i likhet med Kolonihagen, er svært interessert i å ha gode tall for økologisk omsetning i sluttleddet.

Hun forteller at direktoratet begynte å jobbe med å finne en ny løsning for økostatistikk i 2019 – for fem år siden. 

Hun forteller at direktoratet begynte å jobbe med å finne en ny løsning for økostatistikk i 2019 – for fem år siden. 

Derfor tall fra dagligvarekjedene

I påvente av ny løsning har Landbruksdirektoratet valgt å presentere tall fra de tre store dagligvarekjedene, legger Christine Kleppe til. 

– Disse tallene oppfyller riktignok ikke de nevnte ønskene, men vår vurdering har vært at de har gitt et nyttig bilde av det de er egnet til å si noe om – nemlig verdien av omsetningen innenfor brede øko-varekategorier i fysiske dagligvarebutikker, på landsbasis, sier seksjonssjefen.

Nokså overordnede tall

– Tallene vi har presentert, er altså på et nokså overordnet nivå, og dekker kun deler av markedet. Enkeltaktører vil derfor kunne oppleve en annen virkelighet enn den våre tall forteller, medgir hun. 

– Vi gleder oss med de aktørene som har en mer positiv markedsutvikling enn det vi registrerer i de markedene vi overvåker. Vi har ikke noe ønske om å legge en demper på en positiv og gledelig utvikling i deler av øko-markedet, forsikrer Christine Kleppe.

Powered by Labrador CMS